ปัญหาเกี่ยวกับดวงตาเป็นเรื่องใกล้ตัวมีผลกับการใช้ชีวิตประจำวันของเราทุกคน ปัญหาเกี่ยวกับสายตาเกิดขึ้นได้กับทุกเพศ ทุกวัย ทั้งภาวะสายตาสั้น สายตาเอียง เมื่ออายุ 40 ปีขึ้นไปสายตาจะเกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นภาวะสายตายาวในผู้สูงวัย และเมื่อเข้าสู่วัย 60 ปีอาจจะต้องเผชิญกับโรคต้อกระจก ต้อหิน จอประสาทตาเสื่อม ปัจจุบันเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์ได้รับการพัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็ว การให้บริการตรวจคัดกรองวินิจฉัยและรักษาอาการที่เกี่ยวข้องกับโรคตาได้อย่างถูกต้องตรงจุดทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น จะทำให้ผู้ป่วยสามารถฟื้นฟูการมองเห็นและมีคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าก่อนเข้ารับการรักษา

นพ.พิชิต กังวลกิจ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง กล่าวว่า โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีการรักษาและนวัตกรรมทางการแพทย์มาใช้ รักษา บำบัด วินิจฉัย ตามมาตรฐานระดับสากล เพื่อยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพที่มีประสิทธิภาพ ตรงจุด และเหมาะกับสภาพร่างกายของผู้รับบริการแต่ละราย โดยแพทย์ผู้ชำนาญการเฉพาะทางในแต่ละสาขาที่จะคอยให้คำแนะนำในการเข้ารักษาของผู้ป่วยด้วยรูปแบบการรักษาที่เหมาะสมกับผู้ป่วยมากที่สุด เพื่อให้ผู้ป่วยกลับมาใช้ชีวิตได้ปกติ หลังการรักษา และไม่กลับมาเจ็บป่วยซ้ำ

รศ.นพ.อัมพร จงเสรีจิตต์ ผู้อำนวยการศูนย์จักษุและเลสิก โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง กล่าวว่า ศูนย์จักษุและเลสิก โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคและความผิดปกติของดวงตาทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ โดยครอบคลุมไปถึงการรักษาและการผ่าตัดในรายที่มีความยุ่งยากซับซ้อน ด้วยทีมแพทย์ที่มีความชำนาญการเฉพาะทางด้านจักษุและเลสิก พร้อมเครื่องมือที่ทันสมัย และบุคลากรทางการแพทย์ที่ได้รับการฝึกอบรมการดูแลผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ว่าผู้ป่วยจะมาด้วยปัญหาเกี่ยวกับโรคตา ตั้งแต่ การตรวจวัดสายตา การตรวจคัดกรองความผิดปกติของดวงตาและการมองเห็น การตรวจรักษาโรคตาต่างๆ อาทิ ต้อกระจก ต้อหิน จอประสาทตา ม่านตาอักเสบ รวมถึงการตรวจรักษาโรคตาในเด็ก การผ่าตัดต้อกระจกและเปลี่ยนเลนส์แก้วตาเทียม การผ่าตัดจอประสาทตา การผ่าตัดรักษาเปลือกตาและเบ้าตา หนังตาตก เป็นต้น ปัญหาเกี่ยวกับโรคตาและการมองเห็น เกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัย สำหรับภาวะความผิดปกติทางสายตา ได้แก่ สายตาสั้น สายตาเอียง สายตายาว แต่กำเนิด ปัจจุบันจักษุแพทย์สามารถทำการผ่าตัดรักษาได้ ด้วยวิธีต่างๆ ได้แก่ การทำผ่าตัดเลสิก, เฟมโตเลสิก, รีเลกซ์ (ReLEX) และการใส่เลนส์เสริม เป็นต้น ทางศูนย์จักษุและเลสิก โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาการผ่าตัดรักษาสายตาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย จึงได้นำการผ่าตัดสายตาด้วยวิธี รีเลกซ์เคลียร์ (ReLEX CLEAR) มาใช้ทำผ่าตัดแก้ไขสายตา

ReLEX CLEAR เป็นเทคโนโลยีการผ่าตัดแก้ไขความผิดปกติของสายตาแบบไร้ใบมีด โดยใช้ FEMTO เลเซอร์พลังงานต่ำระดับนาโนจูลเพื่อแยกชั้นกระจกตาหรือเปิดแผลที่กระจกตา ช่วยให้จักษุแพทย์ปรับแต่งความโค้งของกระจกตาเพื่อแก้ไขค่าสายตาให้เหมาะสม

• การใช้พลังงานต่ำ ประกอบกับ Focal Volume ขนาดเล็กทำให้มีอัตราการยิงซ้ำ (Repetition Rate) มากขึ้นและเร็วกว่าเดิม (1 ล้านรอบ/วินาที) มีความตรงจุด ขอบแผลเรียบ ไม่เกิดผลเสียต่อเนื้อเยื่อกระจกตาบริเวณใกล้เคียง

• ฟังก์ชั่นตรวจจับศูนย์กลางรูม่านตาอัตโนมัติทำให้แพทย์สามารถยิงแสงเลเซอร์ได้อย่างตรงจุด รวดเร็ว (Auto-centering)

• แก้ไขสายตาเอียงให้ตรงขึ้นด้วยเทคโนโลยีตรวจจับแกนเอียงของดวงตาอัตโนมัติ (Auto-cyclotorsion)

• เปิดแผลที่กระจกตาขนาดเล็กมาก (2.6 – 3.0 มิลลิเมตร) ลดความบอบช้ำ ลดภาวะตาแห้ง ทำให้การมองเห็นจะชัดเร็วขึ้น

ด้วยประสิทธิภาพของเทคโนโลยี ReLEX CLEAR ช่วยลดภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้นในภายหลังการผ่าตัด อาทิ ภาวะตาแห้ง การมองเห็นในภาวะแสงน้อย ฯลฯ และใช้เวลาพักฟื้นเพียง 1 วัน ถึง 1 สัปดาห์เท่านั้น

นอกจากนั้นศูนย์จักษุและเลสิก โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง ยังนำเทคโนโลยีเครื่อง FEMTO LDV Z8 มาใช้เพิ่มประสิทธิภาพการผ่าตัดต้อกระจกโดยใช้แขนกลเลเซอร์ คล้ายกับการใช้หุ่นยนต์ช่วยผ่าตัด ซึ่งในต่างประเทศเรียกว่า Femto Robotic Cataract Surgery โดยอาศัยคุณสมบัติเด่นในด้านการใช้พลังงานต่ำ ลดความบอบช้ำต่อกระจกตา ทั้งยังเพิ่มความตรงจุด เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยยิ่งขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์จักษุและเลสิก ชั้น 4 โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง โทร. 02 220 7999 ต่อ 84220 อีเมล [email protected] และ เว็บไซต์ https://www.thonburibamrungmuang.com/