สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ โดย ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ (ที่ 2 จากซ้าย) ประธานกรรมการ กสทช. พร้อมด้วย นายสุทธิศักดิ์ ตันตะโยธิน (ซ้ายสุด) รองเลขาธิการ กสทช. สายงานกิจการโทรคมนาคม รับมอบเงินค่าคลื่นความถี่สำหรับกิจการโทรคมนาคมย่าน 700 MHz ช่วงความถี่ 703-713 MHz คู่กับ 758-768 MHz จาก บริษัท ทรู มูฟ เอช ยูนิเวอร์แซล คอมมิวนิเคชั่น จำกัด ซึ่งได้รับใบอนุญาตเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2563

โดย นายจักรกฤษณ์ อุไรรัตน์ (ที่ 2 จากขวา) หัวหน้าคณะผู้บริหารด้านกิจการองค์กร บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น และ นางสาวกนกพร คุณชัยเจริญกุล (ขวาสุด) หัวหน้าสายงานกลยุทธ์กฎระเบียบการกำกับดูแลกิจการ บมจ. ทรู คอร์ปอเรชั่น จำนวน 1,881.488 ล้านบาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว) พร้อมกับหลักประกันการชำระเงินค่าคลื่นความถี่ในส่วนที่เหลือตามเงื่อนไขการรับใบอนุญาต โดย ทรูมูฟ เอช มุ่งมั่นสร้างประสบการณ์การใช้งานสัญญาณมือถือ 5G และ 4G ให้เร็ว แรง และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทั้งพื้นที่ในเมืองที่มีอาคารสูงต่างๆ รวมถึงพื้นที่ห่างไกลด้วยคลื่น 700 MHz ซึ่งเป็นคลื่นย่านความถี่ต่ำ ทำให้สามารถตอบสนองการใช้งานอันหลากหลายของผู้บริโภคชาวไทย พร้อมเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจดิจิทัลของประเทศ