70 ปี เคพีไอ หรือ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันวินาศภัยไทยที่เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2496 ให้บริการดูแลรับประกันภัยแก่ลูกค้าคนไทยมาตลอด 70 ปี เป็นบทพิสูจน์ถึงความมั่นคงในการบริหารธุรกิจของบริษัทฯ มาได้ด้วยความเจริญก้าวหน้าและนำมาซึ่งการสร้างความเชื่อมั่นแก่ลูกค้าและนับเป็นความท้าทายมากขึ้นในการบริหารธุรกิจบนแนวทางของการสร้างความยั่งยืนในหลากหลายมิติ เพื่อพัฒนาองค์กรให้ก้าวหน้า รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการประกันภัยรูปแบบใหม่ๆ โดยคำนึงถึงความต้องการของลูกค้าในทุกเจเนอเรชั่น

ในการนี้บริษัทฯ ได้จัดพิธีทำบุญครบรอบ 70 ปี จึงได้นิมนต์คณะสงฆ์รวม 9 รูป เจริญพระพุทธมนต์ เพื่อความเป็นสิริมงคล โดยมี ดร. ธีระพร ศรีเฟื่องฟุ้ง ประธานกรรมการบริษัทฯ ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะกรรมการบริษัท คณะผู้บริหารและพนักงานเข้าร่วมพิธีอย่างอบอุ่น

เคพีไอ ขอขอบคุณทุกการสนับสนุนของลูกค้าทุกท่านด้วยดีเสมอมา บริษัทฯ สัญญาว่าจะทุ่มเททำงาน เพื่อสร้างองค์กรให้มั่นคงพร้อมมอบบริการให้แก่ลูกค้าด้วยความใส่ใจ ดังคำมั่นที่ว่า “เคพีไอ พร้อมยืนเคียงข้าง ดูแลให้ทุกก้าวของลูกค้ามีความสุข” และในเวลานี้นับเป็นก้าวสำคัญที่น่าจับตามองของ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) ภายใต้การนำของหัวเรือใหญ่ นางสาวสุชาวดี แสงอนงค์ ที่เพิ่งก้าวขึ้นรับตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการใหญ่คนล่าสุดในเดือน ตุลาคม นี้