เอไอเอ ประเทศไทย เดินหน้าโครงการ “AIA Healthiest Schools – สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี” ที่ได้ประกาศเปิดรับสมัครโรงเรียนเข้าร่วมโครงการไปเมื่อปลายเดือนมิถุนายน ที่ผ่านมา ล่าสุดจึงได้จับมือกับ กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อร่วมกันสนับสนุนและผลักดันให้ทุกโรงเรียนในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ รวมถึงโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการของหน่วยงานพันธมิตรต่าง ๆ เข้าร่วมโครงการการแข่งขัน “AIA Healthiest Schools – สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี” ซึ่งถือเป็นโครงการที่กลุ่มบริษัทเอไอเอ และเอไอเอ ประเทศไทย ริเริ่มขึ้นเพื่อมุ่งเสริมสร้างและปลูกฝังพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ดีต่อสุขภาพของนักเรียนอายุระหว่าง 5 – 16 ปี

โดยส่งเสริมทั้งทางด้านการรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ทำกิจกรรมที่แอคทีฟ รวมถึงกิจกรรมที่ทำให้มีสุขภาพจิตที่ดี เน้นสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืนเพื่อพัฒนาสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นของเยาวชนไทย ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’

นายเอกรัตน์ ฐิติมั่น ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด เอไอเอ ประเทศไทย กล่าวว่า “ในนามของเอไอเอ ประเทศไทย เรามีความยินดีอย่างยิ่งที่ได้รับความร่วมมืออย่างดีเยี่ยมจากกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อร่วมกันผลักดันและส่งเสริมโครงการการแข่งขัน “AIA Healthiest Schools – สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี” ให้เดินหน้าไปได้ไกลยิ่งขึ้น ซึ่งโครงการดังกล่าว เป็นหนึ่งในพันธกิจที่เอไอเอ มุ่งมั่นและตั้งใจอย่างแน่วแน่ในการสนับสนุนให้เยาวชนไทยซึ่งเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคต ได้เติบโตอย่างแข็งแรงทั้งทางร่างกายและจิตใจ โดยแต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับสื่อการเรียนการสอนที่ถูกออกแบบขึ้นโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาซึ่งสามารถช่วยส่งเสริมให้นักเรียนในแต่ละโรงเรียนได้รับองค์ความรู้ และได้เข้าร่วมกิจกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อนักเรียน รวมถึงบุคลากรในโรงเรียน โดยเราคาดหวังอย่างยิ่งว่าการได้รับความร่วมมือจากกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้จะช่วยต่อยอดโครงการให้ครอบคลุมโรงเรียนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร และในต่างจังหวัดมากขึ้น เพื่อให้ทุกโรงเรียนในประเทศไทยมีโอกาสได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับโครงการของเรา นำไปสู่การพัฒนาด้านสุขภาพอย่างสมบูรณ์แบบแก่นักเรียนทั่วประเทศไทย ตามเป้าหมายหลักของเราที่ต้องการสนับสนุนผู้คนนับพันล้านคนทั่วภูมิภาคให้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น”

ดร. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า “ความร่วมมือระหว่างกระทรวงศึกษาธิการกับเอไอเอ ประเทศไทยในโครงการ “AIA Healthiest Schools – สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี” ครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการพัฒนาและยกระดับสุขภาพและคุณภาพชีวิตของเยาวชนไทย ตามวิสัยทัศน์ของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งกระทรวงฯ ให้การดูแลครอบคลุมทั้งการศึกษารวมถึงสุขภาพของนักเรียน ให้มีคุณภาพทั่วถึงและมีความเสมอภาค เพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา และรองรับการเปลี่ยนแปลงไปของเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยการร่วมมือในครั้งนี้จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไม่มากก็น้อย ทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพ การทำกิจกรรมที่กระฉับกระเฉง การส่งเสริมด้านสุขภาพใจที่ดี ตลอดจนมีสุขภาพกายที่แข็งแรงและยั่งยืน ผ่านสื่อการเรียนการสอนและเทคนิคระดับสากลที่จะได้รับจากโครงการนี้ ซึ่งเป็นการเสริมสร้างปัจจัยแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณภาพของนักเรียนไทยให้ทัดเทียมนานาประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสอันดี ที่โรงเรียนไทยจะได้ไปแข่งขันในระดับภูมิภาค ร่วมกับประเทศออสเตรเลีย เวียดนาม และฮ่องกง แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของโรงเรียนในประเทศไทยที่พร้อมจะเติบโตในระดับสากล ซึ่งเราต้องการจะผลักดันและสนับสนุนโครงการดี ๆ แบบนี้ให้กับทุกโรงเรียนทั่วประเทศ จึงอยากจะเชิญชวนโรงเรียนในสังกัดที่ตรงตามเกณฑ์รับสมัครให้มาเข้าร่วมโครงการกับเอไอเอ ประเทศไทยในครั้งนี้”

ด้านนายจุฑาภัทร เหล่าธรรมทัศน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการอาวุโส บริษัท เอไอเอ เวลเนส จำกัด เผยว่า “ผมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของโครงการการแข่งขันสุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี หรือ AIA Healthiest Schools ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรกในประเทศไทย โครงการนี้ถือเป็นจุดเริ่มต้นให้สังคมหันกลับมาดูแลเยาวชนที่กำลังเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพในวันข้างหน้า โดยเฉพาะโรงเรียนที่เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สองของน้อง ๆ เยาวชนไทย ให้ตระหนักถึงการดูแลเอาใจใส่นักเรียนที่นอกเหนือจากเรื่องวิชาการ โดยส่งเสริมเพิ่มเติมในเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายและจิตใจ รวมถึงการนำเอาเครื่องมือการเรียนการสอนที่ทางโครงการฯ ได้แบ่งปัน นำไปใช้ในการฝึกสอนนักเรียนในทุก ๆ วัน เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านสุขภาพทั้งกายและใจของนักเรียนอย่างยั่งยืน อันจะส่งผลดีไปถึงการพัฒนาด้านสติปัญญา สมาธิ และอารมณ์ของนักเรียนให้พร้อมในการเรียนรู้ยิ่งขึ้นด้วย ผมจึงอยากเชิญชวนทุก ๆ โรงเรียนในประเทศไทยเข้าร่วมโครงการการแข่งขัน “AIA Healthiest Schools – สุดยอดโรงเรียนสุขภาพดี” เพื่อร่วมกันสร้างผลลัพธ์เชิงบวก พร้อมส่งเสริมศักยภาพรอบด้านให้กับเด็กไทยทั่วประเทศไทยครับ”

สำหรับโรงเรียนที่ชนะในโครงการทั่วทั้งภูมิภาคจะได้รับรางวัลเป็นอุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กีฬา และคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเพื่อแก้ไขปัญหาด้านสุขภาพของนักเรียนในแต่ละโรงเรียน ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการช่วยผลักดันด้านการศึกษาและสนับสนุนกิจกรรมด้านสุขภาพต่อไป

โรงเรียนระดับประถมและมัธยมที่สนใจ สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการ AIA Healthiest Schools ได้แล้วที่เว็บไซต์ ahs.aia.com/th/th/ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 27 มกราคม 2566