กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย (Dow) บริษัทชั้นนำด้านแมททีเรียลส์ ไซแอนซ์ (Materials Science) เปิดเผย “รายงานการพัฒนาอย่างยั่งยืน พ.ศ. 2563” บนเว็บไซต์ https://th.dow.com/en-us/news/reports.html โดยรวบรวมผลการดำเนินงานด้านความยั่งยืนต่าง ๆ ในปีที่ผ่านมาตามเป้าการทำงานด้านความยั่งยืนของบริษัทฯ ที่ต้องการ ต้านโลกร้อน หยุดขยะพลาสติก และส่งเสริมวงจรรีไซเคิล ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการทำธุรกิจควบคู่กับการช่วยขับเคลื่อนไปสู่โลกและสังคมที่ยั่งยืน

Dow เชื่อมั่นว่านวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนและการร่วมมือกับทุกภาคส่วนเป็นคำตอบที่จะทำให้เป้าหมายเหล่านี้เป็นจริงได้ เราจึงมุ่งมั่นนำเสนอนวัตกรรมต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้กับผู้คนพร้อมไปกับการช่วยลดการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก และลดปริมาณขยะ ผ่านความเชี่ยวชาญทางวัสดุศาสตร์ของเรา และการร่วมมือกับลูกค้า คู่ค้า รวมทั้งองค์กรต่างๆ ที่มีแนวคิดด้านความยั่งยืนเช่นเดียวกัน” นายฉัตรชัย เลื่อนผลเจิญชัย ประธานบริหาร กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย กล่าว

กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมานานกว่า 50 ปี และได้ดำเนินงานตามเป้าหมายเพื่อความยั่งยืน หรือ Sustainability Goals มาโดยตลอด โดยแต่ละเป้าหมายมีระยะเวลา 10 ปี ซึ่งปัจจุบันอยู่ในเป้าหมายระยะที่ 3 หรือ เป้าหมายเพื่อความยั่งยืน พ.ศ. 2559-2568 มีจุดประสงค์เพื่อร่วมมือกับทุกภาคส่วนในสังคมนำพาโลกและสังคมของเราไปสู่ความยั่งยืน สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนของสหประชาชาติ (UN’s Sustainable Development Goals)

“ท่ามกลางการระบาดของโรคโควิด-19 กลุ่มบริษัท ดาว ประเทศไทย ยังคงสามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างปลอดภัยและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างต่อเนื่อง Dow ยังคงรักษาสถิติความปลอดภัยในการทำงานโดยไม่มีการบาดเจ็บในระดับต้องบันทึกไว้ได้ตลอดทั้งปี นอกจากนี้เรายังคงดำเนินโครงการเพื่อความยั่งยืน และกิจกรรมเพื่อสังคมอย่างต่อเนื่องพร้อมๆ ไปกับมาตรการป้องกันโรคที่รัดกุม ยิ่งไปกว่านั้นยังมีโอกาสได้นำทรัพยากรต่างๆ ของบริษัทฯ มาใช้ในการป้องกันและบรรเทาสถานการณ์ในประเทศไทย

ผมต้องขอขอบคุณความสนับสนุนและอุปการคุณต่างๆ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะได้ร่วมมือกันดูแลสิ่งแวดล้อมไปพร้อมๆ กับการป้องกันโรคระบาด และส่งเสริมสุขภาพ สุขอนามัยให้กับคนไทย เพื่อก้าวข้ามผ่านวิกฤตอย่างเข้มแข็งไปด้วยกัน” นายฉัตรชัย กล่าวสรุป