วันที่ 31 ธันวาคม 2564 ที่เกาะภูเก็ต บรรยากาศงานเลี้ยงปีใหม่จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่ไปพักผ่อนที่รีสอร์ทริมชายหาดในจังหวัดภูเก็ต การเฉลิมฉลองวันปีใหม่โลกเรียกว่า “Amazing Thailand Countdown 2022, Amazing New Chapters @Phuket” ซึ่งมีการแสดงคอนเสิร์ตระดับนานาชาติโดยเพลงอุปรากรชาวอิตาลี ชื่อดังของ Andrea Bocelli พร้อมทั้งจุดพลุดอกไม้ไฟอันตระการตากว่า 20,000 ดอก

บรรยากาศอบอุ่น จากการต้อนรับของ นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และ นางสาวฐาปนีย์ เกียรติไพบูลย์ รองผู้ว่าการด้านตลาดในประเทศการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เกาะภูเก็ต ประเทศไทย ภูเก็ตเป็นจังหวัดชายฝั่งทะเลที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวแห่งหนึ่งของประเทศไทย พร้อมเยี่ยมชมรีสอร์ทขนาดใหญ่ Sri Pasnwa & Blue Lagoon Resort ที่ได้รับการพัฒนาตามแนวชายฝั่งและมีนวัตกรรมสูงสำหรับที่พักและนันทนาการที่น่าสนใจของนักท่องเที่ยว นอกจากนี้ ได้หารือเกี่ยวกับแผนและกลยุทธ์บางประการ เพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวที่มาเยือนประเทศไทยหลังวิกฤตโควิด 19

ในโอกาสนี้ ดร. ซก ซกกรัดทะยา หรือ ดร.แซม ยังได้แนะนำนักธุรกิจท่องเที่ยวไทยเกี่ยวกับศักยภาพของการท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชา ซึ่งอุดมไปด้วยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การท่องเที่ยวชายฝั่ง และการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และยังได้ร่างยุทธศาสตร์และนโยบายของรัฐบาลกัมพูชาในการพัฒนาภาคการท่องเที่ยวและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มาที่กัมพูชา

ที่ปรึกษาส่วนตัวของสมเด็จ เตโช ฮุนเซน บอกกับนักธุรกิจท่องเที่ยวไทยว่า เป็นโอกาสที่ดีหากมีความสนใจและมีส่วนร่วมในการทำธุรกิจ หรือลงทุนในการท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชา พร้อมสนับสนุนให้นักลงทุนไทยเดินทางเยือนกัมพูชา และแสวงหาโอกาสการลงทุนด้านการท่องเที่ยวในประเทศกัมพูชา อีกด้วย