พร้อมเปิดให้บริการแล้ววันนี้ MBK EV Charging Station สถานีอัดประจุไฟฟ้าหรือสถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า โดย เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ศูนย์การค้าของคนไทยหัวใจสีเขียว ร่วมกับ การไฟฟ้านครหลวง หรือ MEA เพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนผู้ใช้รถยนต์ไฟฟ้า และยกระดับการให้บริการลูกค้าสู่บริการอันเป็นเลิศ ณ อาคารจอดรถชั้น 2C

เปิดให้บริการจำนวน 3 จุดบริการ/ช่องจอด โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่เวลา 10.00 น.– 21.00 น. โดยสามารถจองการใช้งานผ่าน MEA EV Application หรือ Walk In สแกนคิวอาร์โค้ดที่หน้าตู้ ณ สถานี MBK EV Charging Station