นายเกษมสุข จงมั่นคง ประธานเจ้าหน้าที่บริหารศูนย์สนับสนุนองค์กร บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) (ขวา) รับรางวัลกิตติกรรมประกาศ Sustainability Disclosure Acknowledgement 2023 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ในพิธีมอบรางวัลการเปิดเผยข้อมูลความยั่งยืน ประจำปี 2566 ในโอกาสที่ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ให้ความสำคัญกับการเผยแพร่ข้อมูลการดำเนินงานด้านความยั่งยืน ซึ่งครอบคลุมทั้งการดำเนินงานด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม หรือด้าน ESG (Environmental, Social and Governance) ที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียของกิจการ และการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืนในระยะยาว

โดยมี ดร.พิพัฒน์ ยอดพฤติการ ประธานสถาบันไทยพัฒน์ (ซ้าย) เป็นผู้มอบ ณ ห้องออดิทอเรียม ชั้น 5 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อเร็ว ๆ นี้