กองทุนวิจัยและพัฒนา กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) จัดงาน NBTC SHOWCASE ในวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 ตั้งแต่ 11.30 -20.00 น. ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 โซน B ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว โชว์ศักยภาพผลงานการให้ทุน ยกผลงานวิจัยที่ได้รับเงินสนับสนุนจาก กทปส. ออกสู่สายตาประชาชน เชิญหน่วยงานและผู้รับผิดชอบผลงาน มาร่วมจัดแสดงผลงานในงาน หวังส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนากิจการโทรคมนาคม เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง มุ่งให้เกิดการต่อยอดพัฒนาผลงาน ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่มแก่สังคม และประเทศในอนาคต หวังดันนักวิจัยคนไทยลดการพึ่งพางานจากต่างประเทศ รวมถึงเผยแพร่ผลการดำเนินงานของ กทปส. ให้ประชาชนได้รับทราบตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน

โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์คลินิก นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

ภายในงานได้คัดเลือกผลงานที่มีความโดดเด่น เน้นผลงานที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ เศรษฐกิจ สังคมและสาธารณะกว่า 17 โครงการ นอกจากนี้ยังมีบุคคลที่มีชื่อเสียงมาร่วมแสดงความคิดเห็นพร้อมสัมภาษณ์พิเศษ “มุมมองต่อการพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรมฝีมือคนไทย” อาทิ หมอเจี๊ยบ-ลลนา ก้องธรนินทร์, บิลลี่-ภัทรชนน อ่อนสอาด และ เซ้ง-วิชัย แซ่ฟ่าน ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 โซน B ศูนย์การค้าเซ็นทรัล ลาดพร้าว