Nutrition Profess ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร นำร่องโครงการสนับสนุนทุนผ่าตัดต้อกระจกดวงตา ผ่านการนำรายได้จากการจำหน่าย YesCare ทุกกระปุก ซึ่งผู้บริโภคยังได้เป็นส่วนหนึ่งในการสนับสนุนครั้งนี้ ผ่านโครงการ “ตาสว่าง กับ Yes Care”

โดยนำรายได้มาช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสที่มีปัญหาทางด้านสายตาเป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท ซึ่งนำเข้า “โครงการผ่าตัดต้อกระจกใส่เลนส์แก้วตาเทียมแก่ผู้ยากไร้” ร่วมกับมูลนิธิพิทักษ์ดวงตาเพื่อประชาชน แก่ผู้สูงอายุที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ กว่า 140 ดวงตาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเมื่อวันที่ 19 – 22 สิงหาคม 2566 ณ โรงพยาบาลท่าตูม ตำบลท่าตูม อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ https://www.facebook.com/yescareofficial/videos/279873748150429/?extid=CL-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=K8Wfd2

และยังได้รับการสนับสนุนเป็นอย่างดี จากทีมจักษุแพทย์อาสา และเจ้าหน้าที่จิตอาสา กว่า 30 คน จากทั้งภาครัฐและเอกชน นำทีมโดย พญ.โสมสราญ วัฒนะโชติ เลขานุการ มูลนิธิพิทักษ์ดวงตาราชวิถี และได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงจาก พญ.แม้นเขียน ชัญถาวร และ นายแพทย์ชำนาญการ รักษาการ ในตำแหน่งผู้อำนวยการ ของโรงพยาบาลท่าตูม ในการต้อนรับพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่

ทั้งนี้ Nutrition Profess ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แบรนด์ Real Elixir ไม่เพียงแต่มุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ Yes Care ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อดวงตาของไทย ที่ได้เข้ารับ 2 รางวัลเหรียญทองระดับนานาชาติด้านงานวิจัยการสกัดสารสำคัญเพื่อดวงตาเพียงอย่างเดียวเท่านั้น แต่ Nutrition Profess ยังมีปณิธานมุ่งมั่นเพื่อสังคมในด้านการส่งเสริมโครงการดีๆ ให้ยังคงมีขึ้นในปีต่อไปภายใต้ความยึดมั่นขององค์กร “เพราะความสุขคือยาอายุวัฒนะ”
https://youtu.be/JCyK2-9LGVc?feature=shared