บริษัท เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท จำกัด (มหาชน) หรือ S Hotels and Resorts PCL (SET: SHR) บริษัทผู้นำด้านการบริการชั้นนำระดับโลก ในเครือ บริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) หรือ Singha Estate PCL (SET: S) สะท้อนให้เห็นถึงปีแห่งความสำเร็จอย่างสูงสุดอีกครั้งหนึ่งจากการกวาดรางวัลอันทรงเกียรติที่สำคัญมากมายในวงการ ยกระดับความมุ่งมั่นในการพัฒนาที่ยั่งยืน การสนับสนุนชุมชนท้องถิ่น และการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกที่ที่บริษัทดำเนินธุรกิจ

เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ตอกย้ำความเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมการบริการระดับโลกอีกครั้ง โดยในปีนี้ได้รับการยกย่องที่สำคัญ จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) จัดอันดับให้ SHR ได้ “A” จากการประเมินอันดับด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ซึ่งระบบการจัดอันดับนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้นักวิเคราะห์และผู้มีโอกาสเป็นนักลงทุนได้รับคำแนะนำในการดำเนินการอย่างยั่งยืน ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของบริษัทจดทะเบียน โดยการดำเนินงานของ SHR สอดคล้องกับเป้าหมายของตลาดหลักทรัพย์ฯ และนักวิเคราะห์ ในขณะเดียวกันก็ดึงดูดผู้ที่มีศักยภาพ นักลงทุน และกองทุนสีเขียวเพื่อลงทุนในหุ้นที่ได้รับการรับรองอย่างยั่งยืน

โดยการได้รับการจัดอันดับหุ้นยั่งยืน SET ESG Rating ระดับ A นั้น แสดงให้เห็นถึงผลจากความมุ่งมั่นในระยะยาวของ เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ในการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งเน้นการดำเนินการด้านสภาพภูมิอากาศ สิทธิมนุษยชน ความหลากหลายและการไม่แบ่งแยก รวมถึงการปกป้องสิ่งแวดล้อม สิ่งที่โดดเด่นที่สุดคือบริษัทได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนนในหมวดหมู่ “การจัดการสิ่งแวดล้อม” (Environmental Management) อันเป็นเนื่องมาจากกลยุทธ์และการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมุ่งมั่น ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 9 ข้อของสหประชาชาติ และรวมถึงโครงการระยะยาวเพื่อลดขยะจากอาหาร (SGD2 – Zero Hunger, SDG12 – การบริโภคและการผลิตอย่างรับผิดชอบ), การใช้ประโยชน์จากพลังงานหมุนเวียน (SDG7 – พลังงานสะอาดราคาไม่แพงและสะอาด, SDG11 – เมืองและชุมชนที่ยั่งยืน) และการปกป้องระบบนิเวศทางทะเล (SDG14 – ชีวิตในท้องทะเล) การทำงานอย่างเต็มกำลังทั้งหมดนี้ของ เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ที่ดำเนินการสอดคล้องกับแนวทางของบริษัท สิงห์ เอสเตท จำกัด (มหาชน) ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนเพื่อบรรลุเป้าหมาย Net Zero ร่วมกันของกลุ่มภายในปี 2573

ในการขับเคลื่อนพลังงานหมุนเวียน เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ได้ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อใช้ในโรงแรมในประเทศไทยและประเทศมัลดีฟเสร็จสิ้นแล้ว ด้านการอนุรักษ์ทางทะเล SHR ได้ดำเนินโครงการอนุรักษ์ปลาฉลามกบที่ ทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ (SAii Phi Phi Island Village) ภายใต้โครงการ SOS (Save Our Sharks) นักชีววิทยาทางทะเลประสบความสำเร็จในการปล่อยฉลามกบหลายตัวลงสู่ทะเลอันดามัน โดยได้เลี้ยงดูไข่และตัวอ่อนในเรือนเพาะชำโดยเฉพาะที่ศูนย์การเรียนรู้ทางทะเล (Marine Discovery Centre) ของรีสอร์ทผ่านความร่วมมือกับศูนย์วิจัยทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งอันดามันตอนบน (Phuket Marine Biological Centre) นอกจากนี้ สันติบุรี เกาะสมุย (Santiburi Koh Samui) ยังได้เปิดตัวเส้นทางศึกษาธรรมชาติรูปแบบใหม่ที่ช่วยให้ผู้ที่เข้าพักได้ค้นพบความหลากหลายทางชีวภาพอันอุดมสมบูรณ์ ตั้งแต่ต้นไทรสูงตระหง่าน ไปจนถึงสัตว์นานาชนิด ที่สามารถพบได้ทั่วสวรรค์เขตร้อนขนาด 58 ไร่แห่งนี้ โดยมีไกด์ผู้เชี่ยวชาญทางธรรมชาติเป็นผู้นำทาง

องค์ประกอบสำคัญของกลยุทธ์ความยั่งยืนของ เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท คือการติดตาม ประเมิน และรับรองผลการดำเนินงานโดยผู้เชี่ยวชาญในปีนี้ บริษัทมีความยินดีที่รีสอร์ทยอดนิยม 3 แห่งในประเทศไทย ได้แก่ ทราย ลากูน่า ภูเก็ต (SAii Laguna Phuket) ทราย พีพี ไอส์แลนด์ วิลเลจ (SAii Phi Phi Island Village) และสันติบุรี เกาะสมุย (Santiburi Koh Samui) รวมถึง โครงการครอสโร้ดส์ มัลดีฟส์ (CROSSROADS Maldives) จุดหมายปลายทางด้านไลฟ์สไตล์ครบวงจรแห่งแรกในมหาสมุทรอินเดีย ได้รับการรับรอง Green Globe™ ซึ่งถือเป็นมาตรฐานสูงสุดระดับโลกสำหรับผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวและการบริการที่ยั่งยืน

นอกจากนั้น ในปี 2566 เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ยังได้รับคะแนน CGR ระดับ 5 ดาว “ดีเยี่ยม” ด้วยคะแนนถึง 108% เทียบกับคะแนนเฉลี่ย 81% จากบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ จำนวน 782 แห่ง จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) การให้คะแนนเหล่านี้ประกอบด้วยเกณฑ์ที่เข้มงวดเพื่อให้แน่ใจว่าบริษัทต่าง ๆ ปฏิบัติตามมาตรฐานสากลด้านการกำกับดูแลกิจการและความยั่งยืน รวมถึงเกณฑ์ทางสังคมและสิ่งแวดล้อมใหม่ เพื่อขับเคลื่อนความสามารถในการดำเนินธุรกิจในระยะยาวและได้รับการยอมรับในระดับโลก

บริษัทยังได้รับรางวัล “นักลงทุนสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี 2566” (Outstanding Investor Relations Award 2023) จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และนิตยสารการเงินการธนาคาร โดยรางวัลเหล่านี้มอบให้เฉพาะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยที่มีความโดดเด่นในกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ ซึ่งเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นของ เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ในการเพิ่มผลประโยชน์สูงสุดให้กับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ส่วนในฟิจิ “เอาท์ริกเกอร์” (Outrigger) รีสอร์ทของ เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ได้รับการยอมรับในรางวัลเอชเอ็มอวอร์ด (HM Awards) ครั้งที่ 21 สาขาความเป็นเลิศด้านโรงแรมและที่พัก (Hotel & Accommodation Excellence) ในขณะที่ “Castaway Island Resort” ได้รับรางวัล “Highly Recommended” ในประเภท “Property Awards – New Zealand & South Pacific” ด้านผู้จัดการทั่วไป 2 ท่านของกลุ่ม ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหนึ่งในผู้จัดการทั่วไปชั้นนำในแปซิฟิกใต้ ได้แก่ และ Steven Andrews จาก Castaway Island ได้รับรางวัล “Highly Recommended” และ Darren Shaw จาก Outrigger Fiji Beach Resort ได้รับรางวัลชนะเลิศ

นายไมเคิล มาร์แชล (Mr. Michael Marshall) ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท เผยว่า “ในขณะที่เราก้าวไปสู่ปลายปี 2566 เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท ได้มองย้อนกลับไปถึงผลการดำเนินงานในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา ด้วยความภาคภูมิใจและความพึงพอใจอย่างมาก เราได้พัฒนากลยุทธ์ของเราเพื่อช่วยให้ผู้เข้าพักได้สัมผัสประสบการณ์’การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน’ ที่ดำเนินการในลักษณะที่มีความรับผิดชอบสูงต่อสิ่งแวดล้อมและสังคม ขณะเดียวกันก็ได้รับการยอมรับจากองค์กรอิสระหลายแห่ง รวมถึง SET, IOD และ Green Globe สิ่งนี้ทำให้เรามั่นใจอย่างยิ่งว่า เรากำลังเดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง ขณะเดียวกันก็สร้างรากฐานการพัฒนาที่แข็งแกร่งและยั่งยืนสำหรับการเติบโตของเรา เราจะมุ่งมั่นที่จะเพิ่มมูลค่าให้กับทุกด้านของธุรกิจในอนาคต และยังคงส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ความหลากหลาย และการไม่แบ่งแยก ขณะเดียวกันก็ทำงานอย่างใกล้ชิดกับพันธมิตรที่มีแนวคิดเหมือนกัน เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนท้องถิ่นในทุกที่ที่เราดำเนินธุรกิจ”

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ เอส โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท บนเว็บไซต์ www.shotelsresorts.com และติดตามข่าวสารต่าง ๆ ได้ทาง FacebookInstagramYouTube or LinkedIn