ผศ.ดร.สันติ พิมพ์ใจใส เลขาธิการสมาพันธ์การศึกษาทางเลือกแห่งประเทศไทย เป็นผู้มีบทบาทในการช่วยเหลือผู้ที่พลาดโอกาสทางการศึกษา ให้สามารถกลับเข้าสู่ระบบการศึกษาปกติ จึงนับว่าท่านเป็นผู้ที่มีคุณูปการต่อการศึกษาไทยอย่างมาก

นอกจากนี้ ผศ.ดร.สันติ พิมพ์ใจใส ยังเป็นผู้อำนวยการโครงการตอบแทนคุณแผ่นดิน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีของสังคม โดยได้จัดงานมอบรางวัลยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีของสังคม ซึ่งประสบความสำเร็จ ได้รับการยกย่องจากหลายภาคส่วน พร้อมทั้งมีผู้ให้การสนับสนุนเป็นอย่างดี เพราะถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ ที่สำคัญที่สุด คือ ผู้จัดงานนี้ คือ ผศ.ดร.สันติ พิมพ์ใจใส ก็เป็นบุคคลที่มีประวัติดีงาม ทำเพื่อสังคมเสมอมา

การได้เสียงตอบรับที่ดีจากการจัดงานมอบรางวัล ยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีของสังคม ที่ผ่านมา ทำให้เกิดงานนี้ขึ้นมาอีกเป็นครั้งที่ 2 โดยจัดงานมอบรางวัล ในวันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน 2565 ณ ห้องเตมียเวส โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพราน จ.นครปฐม โดยได้รับเกียรติจาก หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลครั้งนี้

ทางด้าน หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ประธานในพิธีมอบรางวัลครั้งนี้ กล่าวถึงความรู้สึกว่า รู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาเป็นประธานในงานพิธีมอบรางวัล โครงการตอบแทนคุณแผ่นดิน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีของสังคม ครั้งที่ 2 ในการนี้ ข้าพเจ้าฯขอแสดงความยินดีและขอชื่นชมกับทุกๆท่านที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ และการมาเยือนในครั้งนี้ทำให้ข้าพเจ้ารู้สึกประทับใจและซาบซึ่งในไมตรีจิตของทุกๆท่านเป็นอย่างยิ่ง ขอให้ท่านรักษาคุณความดี เป็นบุคคลต้นแบบ ผู้บริหาร ข้าราชการผู้เสียสละตน เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ เยาวชน และนักศึกษา เพื่อเขาเหล่านั้นได้เป็นบุคคลคุณภาพ ในภายภาคหน้า สามารถส่งเสริมและพัฒนาประเทศชาติได้

ในการนี้ มล.ปนัดดายังได้ร่วมมอบทุนการศึกษา ในโครงการตอบแทนคุณแผ่นดิน เพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติคนดีของสังคม เรียนฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย

พร้อมด้วย คุณสุรัตน์ วงค์ชาญศิลป์ สุรัตน ธรรมสถาน คลีนิคเวชกรรมหนึ่งบาทรักษาฟรี ก็ได้มอบทุนการศึกษา 10 ทุน และ มอบเข้าโครงการ เช่นกัน