กองทุนวิจัยพัฒนากิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ให้ทุนสนับสนุนต่อยอด “ทราฟฟี่ฟองดูว์” แพลตฟอร์มแจ้งซ่อม/บริหารจัดการปัญหาเมือง ปี 2565 – 2566 แจ้งเพื่อแก้ไขทุกปัญหาเมืองทั่วประเทศได้แค่ปลายนิ้วผ่านโครงการ “ทราฟฟี่ฟองดูว์” เทคโนโลยีฟ้องเมือง โดย กระทรวงมหาดไทย ภายใต้การสนับสนุนจาก กทปส. มุ่งหวังขยายระบบไปในพื้นที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ

“ทราฟฟี่ฟองดูว์” ถือเป็นแพลตฟอร์มแจ้งซ่อม/บริหารจัดการปัญหาเมือง ที่ถูกการพัฒนาจากเทคโนโลยีเนคเทค ที่ได้รับทุนสนับสนุน จากกองทุนวิจัยพัฒนากิจการ กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมเพื่อประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ตั้งแต่เมื่อ เดือนมิถุนายน ปี 2561 เตรียมถูกนำมาใช้แบบเต็มระบบเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนทั่วประเทศขึ้นอีกระดับ

โดย กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (สถ.) กระทรวงมหาดไทย ได้มีหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ ขอความร่วมมือ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในพื้นที่ ให้พิจารณาการนำเทคโนโลยีนี้กลับมาใช้เพื่อแก้ปัญหาการจัดการระดับท้องถิ่นทั่วประเทศ หลังจากพบว่า การใช้งานในกรุงเทพมหานครในช่วงวันที่ 29 พ.ค.-10 มิ.ย. 65 มีผลตอบรับที่ดีมาก สามารถรับเรื่องสูงสุด 2,300 เรื่อง และมีเสียงชื่นชมจากประชาชนในการดำเนินงานแก้ไข โดยมีการแชร์เรื่องราวผ่านสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ จำนวนมาก พร้อมพัฒนาต่อยอดในปี 2565 ถึง 2566 ในการพัฒนาระบบให้มีการเชื่อมกันแต่ว่ายังไม่ครอบคลุมท้องถิ่นทั้งหมดของประเทศ ซึ่งการโน้มน้าวในอนาคตต้องการให้แต่ละท้องถิ่นเข้ามาใช้ระบบถือเป็นโจทย์ยากเพราะการควบคุม ดังนั้น ในปี 2565 – 2566 “ทราฟฟี่ฟองดูว์” จะทำการพัฒนาระบบใช้งานง่ายและสามารถรับเรื่องการแจ้งปัญหา ขณะนี้โครงการฯ ได้ดำเนินมาประมาณ 6 เดือนได้ วางเป้าหมายตลอดโครงการฯ 2 ปีเริ่มปี 2564 – 2566 จะขยายให้ครอบคลุม 200 ท้องถิ่น และจะดำเนินการขอสนับสนุนทุนเพิ่มเพื่อขยายให้ครอบคลุมมากที่สุด