เมื่อเร็วๆ นี้ นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชนพร้อมทีมงาน เข้าร่วมโครงการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ร่วมปลูกต้นไม้บริเวณชายฝั่งทะเลในเขตพื้นที่ เทศบาลตำบลเนินพระ อีกทั้งช่วยกันลดปัญหาสภาวะโลกร้อน รวมถึงการบำรุงรักษาและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมเพื่อฟื้นฟูสมดุลให้ระบบนิเวศให้ยั่งยืนในระยะยาว

โดยได้รับการสนับสนุนจากทุกภาคส่วนเข้าร่วมงาน ณ บริเวณชายหาดแสงจันทร์-หาดสุชาดา จ.ระยอง