จังหวัดสุพรรณบุรี เอาใจแม่บ้านนักช้อปยุคใหม่ จัดโครงการพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ OTOP ไทย เพื่อสู้ภัยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

รวบรวม 10 สุดยอดผลิตภัณฑ์ของสุพรรณไว้ใน E-Catalog มีสินค้ามากมาย อาทิ น้ำพริกตาแดง ปลาร้าสับสมุนไพร ผลิตภัณฑ์จากอ้อยคั้นน้ำ ชาเกสรดอกไม้ เป็นต้น

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง https://www.facebook.com/OTOPSP/?ref=page_internal