หลังจากปิดปรับปรุงมานานกว่า 3 ปี อีกไม่กี่วันศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ก็จะเปิดบ้านต้อนรับแขกอย่างเป็นทางการ ในวันที่ 12 กันยายนนี้ ด้วยรูปโฉมใหม่ที่ใหญ่กว่าเดิมถึง 5 เท่า จากพื้นที่เดิม 65,000 ตารางเมตร เป็น 300,000 ตารางเมตร ที่ถูกออกแบบอย่างประณีตโดยฝีมือนักออกแบบคนไทย พาส่องผลงานศิลปะ และแรงบันดาลใจในการออกแบบ ก่อนไปชมของจริง

The Rice | The Seed
Collaboration-Based Design Project

เป็นการคัดเลือกนักออกแบบที่มีส่วนผลักดันวงการออกแบบให้รุดหน้า เพื่อมาร่วมมือกันสร้างผลงานศิลปะติดตั้ง ให้เป็น Centerpieces ของ โครงการปรับปรุงศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์อาคารใหม่ ใดยใช้นักออกแบบต่างแนวทาง ต่างทักษะ มาผลักดันร่วมมือกัน ภายใต้การดูแล ของคุณแก่-สาธิต กาลวันตวานิช นักคิดรุ่นเก๋าและปรมาจารย์แห่งวงการนักออกแบบไทย ผู้ก่อตั้ง Propaganda และเจ้าของผลิตภัณฑ์มิสเตอร์พี (MR.P) จนอุบัติผลงานใหม่ บนการทดลอง ค้นคว้า ผ่านกระบวนการออกแบบและผลิต นําทางสู่การ”สืบสาน-รักษา-ต่อย อด” ส่งสารแห่งความเป็นไทย นําเสนอด้วยแง่มุมใหม่ เพื่อสอดรับกับบริบทของประเทศที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว

The Rice – เมล็ดข้าว
ต้นทางของอารยธรรมไทย ที่งอกงามจนกลายเป็น เศรษฐกิจ ความเจริญ และความทันสมัย

The Rice – เมล็ดข้าว บรรจุความทรงจําทางประวัติศาสตร์ ของการก่อร่างสร้างแผ่นดินไทย ที่ยืนหยัดอยู่บนโลกทุกวันนี้อย่างเข้มแข็ง และมีศักดิ์ศรี ความเป็นอู่ข้าวอู่นํ้าของโลก เคียงคู่เส้นเลือดใหญ่ ริมลุ่มนํ้าเจ้าพระยา ..คือความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์แห่งความอุดมสมบูรณ์จาก บรรพบุรุษ เป็นต้นทางของความงอกงาม ของการรังสรรค์ ในแทบทุกมิติของอารยธรรม ไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจ สังคม การเมือง การ ปกครอง และโดยเฉพาะอย่างยิ่งศิลปวัฒนธรรม ที่เต็มเปี่ยมไปด้วย สุนทรียภาพ เป็นมรดกตกทอด หยั่งรากลึก …คือรหัสพันธุกรรมแห่ง การสร้างสรรค์ DNA ที่แฝงอยู่ในทุกตัวตนคนไทย ให้ได้สืบสาน-รักษา- ต่อยอด สู่อนาคตที่ยิ่งใหญ่ในภายภาคหน้า

The Rice เป็นผลงานความร่วมมือกนของพี่แก่-นายสาธิต กาลวันตวานิช และกลุ่มนักออกแบบรุ่นใหม่อย่าง นายปิติ อัมระรงค์ จุฑามาศ บูรณะเจตน์ กลุ่มนักออกแบบ “โอดีเอ” และพิษณุ นำศิริโยธิน เกิดเป็นประติมากรรมรูปทรงเมล็ดข้าวขนาดสูง 8 เมตร ห้อยแขวนเหนือโถงบันไดหลัก ศูนย์กลางการสัญจรเมื่อเข้าสู่ตัวอาคารของศูนย์ ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ รูปแบบเมล็ดข้าวเป็นครีบ 19 ชั้นในแนวตั้งฉากกับพื้นอาคาร ออกแบบเพื่อให้โครงสร้างไม้ และพื้นผิวมีนํ้าหนักเบาที่สุด แต่ยังคงความแข็งแรง โดยใช้เทคนิคกระดูกงูเข้ามุมแบบเดียวกับโครงสร้างของกีตาร์เพื่อให้มีนํ้าหนักเบา โครงสร้าง กําหนดรูปทรงให้เป็นครีบกลายเป็นภาษาการออกแบบเชิงสัญลักษณ์ ที่ยังคงรูปทรงโค้ง เว้า ถ่ายทอดตรงตามธรรมชาติของเมล็ดข้าว

จังหวะการ Finishing ด้วยพื้นผิวสีทองแทนคุณค่าที่ห่อหุ้มเมล็ดขาว เว้นจังหวะขาวสลับ ขึ้นลงหน้าหลัง ราวกับจะเผยเนื้อในสีขาวบริสุทธิ์ของเมล็ดข้าว เล่นกับการตัดกันระหว่าง สีขาวและสีทอง ด้วยการคาดแบ่งครึ่งขวางครีบไม้แนวตั้ง เกิดมิติของวัตถุที่ลอยอยู่ใจกลางเอเทรียม (Atriam) สร้างเซอร์ไพรส์ ทักทายผู้คนที่เคลื่อนตัวเข้าสู่ส่วนต่างๆ ของศูนย์ประชุมฯ

The Seed
เมล็ดพันธุ์แห่งการ สืบสาน รักษา และต่อยอด

เมล็ดพันธุ์ (The Seed) เป็นการออกแบบของธรรมชาติ ที่บรรจุข้อมูลอันทรงคุณค่าทางพันธุกรรม ประจุพลังอันมหัศจรรย์ ที่พร้อมจะรับมือทุกสภาพดินฟ้า อากาศที่สุดจะคาดเดาของธรรมชาติ และเมื่อเงื่อนไขทุกอย่างเป็นใจ เมล็ดพันธ์ที่ดีงามก็พร้อมแล้วที่จะกําเนิด แทงราก แตกยอด ผลิใบ นํา ทุกคุณค่ามายึดโยง เกาะเกี่ยวกันขึ้นเป็นระบบนิเวศน์ที่ไพศาล เปรียบได้กับอารยธรรม วัฒนธรรม ศิลปะ ความเจริญ และนวัตกรรม ก็คือเมล็ดพันธุ์ที่ถ่ายทอดมรดกจากบรรพบุรุษ รุ่นแล้วรุ่นเล่า นับร้อยนับพันปี ..เป็นหน้าที่ของคนรุ่นหลังที่จะต่อยอด หล่อเลี้ยง ฟูมฟัก สู่การวิวัฒน์นําพาประเทศไปสู่อนาคตที่ยิ่งใหญ่ไม่ไกลเกินเอื้อม

The Seed เกิดจากการทำงานร่วมกันของ ไพโรจน์ ธีระประภา หรือที่รู้จักกันในวงการกราฟิก โรจ สยามรวย และ ทรรศนัย ญาณอุบล ผู้ก่อตั้งและครีเอทีฟ บริษัท The Embassy of Design Territory

รูปแบบเมล็ดพันธุ์ที่เลือกมาจากการค้นคว้ารูปทรงของเมล็ดพันธุ์จํานวนมากในธรรมชาติ มาลงตัวที่รูปทรงที่มีความครอบคลุมรูปแบบของเมล็ดพันธุ์ในธรรมชาติได้อย่างลงตัว เมื่อแผ่น Acrylicใส 3,000 กว่าชิ้น ก่อตัวขึ้นเป็นรูปทรงเมล็ดพันธุ์ขนาด Oversized สูง 4.20 เมตร แต่ละชิ้น ได้แนวความคิดจากฟอสซิลภายใต้ผลึกอัมพัน (Amber) ที่ผ่านกาลเวลา ภายใต้ชั้นหินนับล้านๆ ปี นํามาเป็นต้นทางความคิดในการใช้อักษรไทยสีทองที่บรรจุไว้ในแผ่น Acrylic ใส เปรียบได้กับเมล็ดพันธุ์ที่เก็บข้อมูลทางพันธุกรรม ซึ่งก็คือมรดกทางวัฒนธรรมที่ส่งผ่านจากอดีตสู่อนาคต ผลลัพธ์จาก Pattern ของการจัดเรียงแผ่น Acrylic ใส จํานวนมหาศาล จึงสะท้อนประกายแวววาวเฉกเช่น Crystal

ขณะเดียวกันก็ซ่อนสาระสําคัญท่ามกลางอักษรไทยจํานวนมากมาย ที่ถูกออกแบบให้มีบุคลิก ความเป็นไทยอย่างเด่นชัด เมื่อมองอย่างพินิจจะค้นพบคํา “สืบสาน- รักษา-ต่อยอด” ซ่อนอยู่ ชวนให้ค้นหา ไม่ว่าครั้งใดที่ได้มาสัมผัสด้วยตา