เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2567 หอการค้าไทย-จีน ร่วมด้วยหอการค้าบราซิล หอการค้าอินเดีย หอการค้ารัสเซีย และหอการค้าแอฟริกาใต้ ร่วมจัดงาน “คืนแห่งวัฒนธรรมบริกส์ ครั้งที่ 1” ณ โรงแรมอนันตรา สยาม ถนนราชดำริ กรุงเทพมหานคร

ซึ่งได้รับเกียรติจากเอกอัครราชทูตประเทศบราซิล ประเทศจีน ประเทศแอฟริกาใต้ และประเทศอียิปต์ รวมถึงตัวแทนสถานทูตและนักธุรกิจจากประเทศสมาชิกกลุ่มบริกส์ นักธุรกิจไทย นักธุรกิจต่างชาติ หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนไทย และสื่อมวลชนกว่า 300 คน เข้าร่วมงาน

การจัดงาน “คืนแห่งวัฒนธรรมบริกส์ ครั้งที่ 1” นี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการแลกเปลี่ยนความหลากหลายทางวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก BRICS เพื่อความเข้าใจซึ่งกันและกัน

หอการค้าไทย-จีน ได้จัดคณะเชิดสิงโต ร่วมเปิดงาน พร้อมนำเครื่องดื่ม Maotai Cocktail และชาจีน บริการให้กับผู้เข้าร่วมงาน

การจัดงานครั้งนี้ สร้างความความประทับใจแก่ผู้เข้าร่วมงาน นอกจากรับชมการแสดงของประเทศสมาชิก BRICS ทั้ง 5 ประเทศแล้ว ผู้เข้าร่วมงานยังได้สัมผัสรสชาติอาหารและเครื่องดื่มของแต่ละประเทศ พร้อมทั้งนานาผลิตภัณฑ์ที่ผู้จัดงานได้สรรหามาร่วมงาน ครั้งนี้

“บริกส์” หรือ “BRICS” เป็นอักษรย่อ ใช้เรียกกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาและมีอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว หรือประเทศเศรษฐกิจเกิดใหม่ สมาชิกเริ่มต้น ประกอบด้วย บราซิล รัสเซีย อินเดีย จีน และแอฟริกาใต้ ต่อมามีประเทศเข้าเป็นสมาชิกเพิ่มเติม ได้แก่ อียิปต์ เอธิโอเปีย อิหร่าน และ สหรัฐอาหรับอิมิเรตส์ (UAE)

สำหรับประเทศที่สมัครเข้าร่วม “BRICS” อย่างเป็นทางการ 15 ประเทศ เช่น ไทย เวียดนาม เวเนซูเอลา ปากีสถาน เซเนกัล คูเวต เป็นต้น