เมื่อวันพุธที่ 30 มีนาคม 2565 ที่โรงแรมสุโขทัย รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดสุโขทัย นายทรงศักดิ์ ทองศรี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มอบหมายให้ นายศุภโชติ มะหลีแก้ว เลขานุการองค์การตลาด เป็นประธานเปิดโครงการ “AORTOR  BUSINESS MATCHING AT SUKHOTHAI” หรือ “ของถูกขายฟรี ของดีพาส่งออก”

โดย นายศุภโชติ เลขานุการองค์การตลาด เปิดเผยว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และเปิดช่องทางการตลาดให้กับเกษตรกรรวมถึงผู้ประกอบการรายย่อยในเขตภาคเหนือกว่า 200 ราย ได้มีช่องทางนำสินค้าที่มีคุณภาพไปตีตลาดประเทศตุรกี ออสเตรเลีย เนปาล และจีน ตามวัตถุประสงค์ ที่กระทรวงมหาดไทยต้องการเพิ่มเขี้ยวเล็บให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ ผ่านทางวิทยาการผู้ทรงคุณวุฒิ

ทั้งนี้การจัดงาน “AORTOR  BUSINESS MATCHING AT SUKHOTHAI” ยังเป็นการเปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้ประกอบการ ได้นำสินค้ามาวางจำหน่าย ช่วยให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายเพิ่ม โดยเฉพาะในตลาดต่างประเทศ ซึ่งภายในงาน กลุ่มเกษตรกรและผู้ประกอบการ ได้นำสินค้าดีสินค้าเด่นในจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดใกล้เคียง มาให้เหล่า Exporter คัดเลือกเพื่อเปิดตลาดในต่างประเทศ โดยได้รับความร่วมมือจากหลากหลายหน่วยงานราชการในจังหวัด เชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายผู้ประกอบการในพื้นที่เข้าร่วม และในครั้งนี้ องค์การตลาด ยังได้รับความร่วมมือจาก Lotus’s. เข้าร่วมโครงการเพื่อให้ความรู้และคัดเลือกสินค้าเข้าจำหน่ายใน Lotus’s อีกด้วย

ด้าน นายศุภสัณห์ ศิลป์ชูศรี พาณิชย์จังหวัดสุโขทัย เปิดเผยว่าโครงการ “AORTOR BUSINESS MATCHING AT SUKHOTHAI” ถูกขายฟรี ของดีพาส่งออก เป็นประโยชน์ต่อผู้ประกอบการเป็นอย่างมาก เพราะสามารถเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้รับความรู้ และนำไปพัฒนาเพิ่มศักยภาพผลิตภัณฑ์ที่เป็นของดีของเด่นของจังหวัดสุโขทัย ช่วยขยายตลาดไปสู่ทุกภูมิภาค และยังสามารถส่งออกไปยังประเทศใกล้เคียงได้อีกด้วย

สำหรับโครงการดังกล่าว ได้จัดขึ้นแล้วจำนวน 2 ครั้ง คือ ที่กรุงเทพมหานครและจังหวัดชลบุรี
ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดี มีผู้ประกอบการให้ความสนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก

ขณะที่องค์การตลาดจะยังทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงผู้ประกอบการและผู้ส่งออกเข้าด้วยกัน เพื่อเสริมสร้างสภาพคล่องแก่ผู้ประกอบการและนับจากนี้องค์กรการตลาด จะเดินหน้าจัดโครงการนี้ให้ครอบคลุมทั่วทุกภาคของประเทศไทย