บริษัท เดอเบล จำกัด บริษัทในกลุ่มธุรกิจ TCP หนึ่งในผู้นำธุรกิจจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคของประเทศที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 18 ปี และได้รับความเชื่อมั่นอย่างสูงจากพันธมิตรคู่ค้า โดยครองคะแนนความพึงพอใจจากผลการทำวิจัยความผูกพันกับร้านค้าและคู่ค้าเหนือคู่แข่ง สูงขึ้นต่อเนื่อง 3 ปีซ้อน พร้อมขยายฐานลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่อง โดยล่าสุดประกาศความร่วมมือทางธุรกิจกับคู่ค้าใหม่ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายขนมขบเคี้ยวชั้นนำของไทย ซึ่งไว้วางใจให้เดอเบลเข้ามาดูแลกระบวนการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ภายใต้แบรนด์ “ทาโร” (TARO) ในช่องทางค้าปลีกดั้งเดิมและช่องทางหน่วยรถเงินสด ตั้งแต่ พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป

นายสุรชัย จงเลิศวราวงศ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เดอเบล จำกัด กล่าวว่า ความใส่ใจคู่ค้า” คือหัวใจสำคัญสำหรับการทำงานของเดอเบล บริษัทฯ จึงมีการสำรวจความพึงพอใจในการใช้บริการอย่างสม่ำเสมอเพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการบริการให้สอดรับกับความต้องการของคู่ค้าและสถานการณ์ตลาดในปัจจุบัน จากผลสำรวจโดยบริษัทวิจัยตลาด Infinity Insight พบว่าในปี 2563 ที่ผ่านมา เดอเบลได้รับคะแนนความพึงพอใจ ความภักดี และความผูกพันจากร้านค้า และคู่ค้าในระดับสูงอย่างต่อเนื่องติดต่อกัน 3 ปีซ้อน เมื่อเทียบกับบริษัทอื่นๆ ในธุรกิจเดียวกัน ถือเป็นบทพิสูจน์มาตรฐานคุณภาพและบริการของเดอเบล ที่คู่ค้าใหม่และเก่าเชื่อใจ จนนำไปสู่การขยายความร่วมมือทางธุรกิจตามมา เช่น การได้รับมอบหมายจากบริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้นำด้านการตลาด การส่งเสริมการขายขนมขบเคี้ยว รวมทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค และยังมีธุรกิจจัดจำหน่ายกระจายสินค้าที่แข็งแกร่ง ให้เดอเบลเข้ามาช่วยเสริมศักยภาพในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทาโรในช่องทางค้าปลีกดั้งเดิมและหน่วยรถเงินสด”

นายปิย สมุทรโคจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “การแข่งขันในทุกวันนี้มีความเข้มข้นมาก จำเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเข้าถึงผู้บริโภคให้ได้มากที่สุดในเวลาที่น้อยที่สุด นอกจากนี้ยังต้องมีความพร้อมในด้านเทคโนโลยีต่างๆ เพื่อรองรับกับธุรกิจในโลกปัจจุบันที่กำลังเดินหน้าไปอย่างรวดเร็ว พรีเมียร์ มาร์เก็ตติ้ง จึงต้องการพันธมิตรที่มีศักยภาพสูงทั้งทางด้านเครือข่ายการขนส่งที่ครอบคลุมทั่วประเทศและเทคโนโลยีและระบบโลจิสติกส์ที่ทันสมัยอย่างเดอเบลมาช่วยดูแลด้านการจัดจำหน่ายสินค้าภายใต้แบรนด์ทาโรของเรา ทั้งในช่องทางการค้าปลีกแบบดั้งเดิมที่ความสัมพันธ์ที่ดีกับเจ้าของร้านเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง และช่องทางหน่วยรถเงินสด ทั้งนี้ เราเชื่อว่าด้วยบริการระดับคุณภาพของเดอเบลจะเสริมให้การขนส่งสินค้าของเรามีประสิทธิภาพมากขึ้นและทำให้ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงสินค้าของเราได้สะดวกขึ้น”

โดยจุดมุ่งหมายของเดอเบล จะมุ่งมั่นในการส่งมอบบริการจัดการกระจายสินค้าที่ดีที่สุดให้กับพันธมิตรคู่ค้า เพื่อร่วมกันสร้างการเติบโตที่แข็งแกร่งและยั่งยืน และขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เดินหน้าต่อไป