ดร.พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เผยความสำเร็จของงาน STARTUP x INNOVATION THAILAND EXPO 2021 (SITE2021) ภายใต้แนวคิด “DEEP TECH RISING…The Next Frontier of Innovation” ที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 15-18 กันยายน ที่ผ่านมาว่า ได้สร้างปรากฏการณ์การรวมพลังของเหล่าสตาร์ทอัพด้านเทคโนโลยีเชิงลึก (Deep Tech Startup) ชั้นนำมากที่สุดของประเทศไทย

เมื่อโลกก้าวสู่วิถีใหม่งาน SITE2021 ได้พัฒนาและปรับรูปแบบจากงานอีเว้นท์กายภาพ สู่รูปแบบอีเว้นท์นวัตกรรมเสมือนจริง ตลอด 4 วันของการจัดงานมีผู้เข้าร่วมงานมากถึง 69,700 คน และเกิดการมีส่วนร่วม (Engagement) กว่า 181,000 ครั้ง โดยเป็นผู้เข้าร่วมชมงานจากต่างประเทศมากถึง 14,720 คน มี 4 ประเทศที่เข้าชมงานสูงสุด ได้แก่ อินโดนีเซีย เวียดนาม มาเลเซีย และจีน รวมทั้งมีสถิติการรับชมงานผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของ NIA และ Startup Thailand ที่มากถึง 5 ล้านคน

อีกปรากฏการณ์หนึ่งคือ การเข้าชมงานและมีส่วนร่วมจากคนไทยมากถึง 55,000 คน ทั้งที่เป็นเนื้อหาใหม่และยากที่จะเข้าใจ สำหรับด้านการลงทุน ในช่วงวิกฤติที่ผ่านมาเกิดการชะลอตัวการลงทุนในธุรกิจสตาร์ทอัพจาก VC, CVC ดังนั้น ตลอดปี 2564 NIA จึงได้พัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นด้านการลงทุน เพื่อสร้างกลุ่มนักลงทุนรุ่นใหม่ที่สนใจในธุรกิจสตาร์ทอัพ โดยมีความพร้อมของเงินลงทุนกว่า 300 ล้านบาท
จากผลตอบรับของงานในปีนี้ ทำให้งาน SITE2021 ก้าวเข้าสู่การเป็นงานในระดับนานาชาติ ถือเป็น Regional Virtual Innovation Event ในระดับภูมิภาคเอเชียอย่างแท้จริง
ทิศทางต่อไปในอนาคตของงาน SITE จึงต้องได้รับการพัฒนาต่อยอดเพื่อรองรับการเปิดโลกนวัตกรรมของไทยสู่สากลอีกครั้ง งาน SITE2022 จึงขอประกาศความพร้อมของการเป็น GLOBAL INNOVATION CITY, Reconnecting to the World