Roojai ผู้ให้บริการประกันภัยออนไลน์ชั้นนำของประเทศไทย เปิดตัวประกันโควิด -19 ซื้อง่าย จ่ายเบา สบายใจกว่า เพื่อให้ทุกคนได้รับความคุ้มครองและเข้าถึงการรักษาพยาบาลขณะที่มีการระบาด ประกันโควิด -19 เป็นผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพแรกที่ขึ้นในกลุ่มพอร์ทของผลิตภัณฑ์ และมีแผนจะเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อีกในอนาคต

ประกันโควิด -19 ของRoojai ออกแบบความคุ้มครองร่วมกับ บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) หรือ เคพีไอ ประกอบด้วย 4 แผน ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลและความรุนแรงของการเจ็บป่วยต่างๆ และหาซื้อง่ายผ่านเว็บไซต์ https://bit.ly/3fHlfVq เพียงตอบคำถาม 4 ข้อ ก็สามารถรับความคุ้มครองจากโควิด -19

คุณนิโคลัส ฟาเกต์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและผู้ก่อตั้ง Roojai กล่าวว่า “เราใช้ประสบการณ์ในการทำประกันภัยรถยนต์เพื่อให้ความคุ้มครองที่เหมาะสมแก่ลูกค้าในช่วงเวลาที่ยากลำบากเหล่านี้ การเพิ่มประกันสุขภาพในกลุ่มผลิตภัณฑ์ของเราเป็นส่วนหนึ่งในกลยุทธ์การดำเนินธุรกิจ แต่ได้ปรับช่วงเวลาเปิดตัวให้เร็วขึ้นเนื่องจากเราได้รับคำเรียกร้องจากลูกค้าจำนวนมากที่ต้องการความคุ้มครองโรคโควิด -19 การทำงานร่วมกับ เคพีไอ ทำให้เราสามารถออกแบบแผนให้เหมาะกับความต้องการของทุกคน และยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้นำเสนอผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ในเวลานี้”

แผนประกันโควิด-19 ให้ความคุ้มครองตั้งแต่ 100,000 บาทถึง 1,000,000 บาท หากผู้ป่วยได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโควิด -19 และมีอาการโคม่า การบาดเจ็บที่สมองอย่างรุนแรง ความเสียหายของระบบประสาทและการเจ็บป่วยระยะสุดท้าย ผู้ป่วยในจะได้รับความคุ้มครองสูงสุด 50,000 บาทถึง 200,000 บาท กรณีผู้ป่วยนอกจะได้รับความคุ้มครองสูงสุด 5,000 ถึง 10,000 บาท ขึ้นอยู่กับแผนที่เลือก

รายละเอียดความคุ้มครอง

แผนประหยัด เบี้ยประกันภัย 350 บาท/ปี

 • เจ็บป่วยระยะสุดท้ายด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คุ้มครอง 100,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน คุ้มครองสูงสุด 50,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก คุ้มครองสูงสุด 5,000 บาท
 • ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท

แผนอุ่นใจ เบี้ยประกันภัย 420 บาท/ปี

 • เจ็บป่วยระยะสุดท้ายด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คุ้มครอง 300,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก คุ้มครองสูงสุด 10,000 บาท
 • ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท

แผนคุ้มค่า เบี้ยประกันภัย 590 บาท/ปี

 • เจ็บป่วยระยะสุดท้ายด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คุ้มครอง 500,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน คุ้มครองสูงสุด 150,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก คุ้มครองสูงสุด 10,000 บาท
 • ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท

แผนคุ้มครองสูง เบี้ยประกันภัย 850 บาท/ปี

 • เจ็บป่วยระยะสุดท้ายด้วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คุ้มครอง 1,000,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยใน คุ้มครองสูงสุด 200,000 บาท
 • ค่ารักษาพยาบาล กรณีผู้ป่วยนอก คุ้มครองสูงสุด 10,000 บาท
 • ผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.1) คุ้มครองสูงสุด 100,000 บาท

ประกันโควิด-19 มีจำหน่ายแล้วที่ https://bit.ly/3fHlfVq