บริษัท แคร์เนชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด เชิญชวนทุกท่านมาบอกเล่าเรื่องราวความสูญเสียที่ตัวเองประสบพบเจอในทุกรูปแบบ ผ่าน Online Workshop ‘ความตายเล่าเรื่อง’ เวิร์กช็อปที่จะเปิดพื้นที่รับฟังทุกความรู้สึกของการสูญเสีย เพราะเราเชื่อว่าเรื่องบางเรื่องอาจฝังลึกในใจ แต่เปี่ยมไปด้วยความหมาย

โดยกิจกรรมนี้จัดขึ้นด้วยความร่วมมือกับองค์กรไม่แสวงผลกำไรทั้ง 5 แห่งได้แก่ GrandHeart, MEAT, ชุมชน ก.กรุณา, Understand และ Clazy Cafe’ ที่ชวนผู้ร่วมกิจกรรมมาเล่า และส่งต่อเรื่องราวผ่านมุมมองความตาย 4 แง่มุม จาก Workshop 4 อาทิตย์ ตั้งแต่วันที่ 26 มิถุนายน 2564 – 18 กรกฎาคม 2564 โดยมีค่าสมัครเข้าร่วมกิจกรรมเพียง 200 บาท (ค่าสมัครทั้งหมดบริจาคในนาม Carenation ให้มูลนิธิต่าง ๆ เพื่อช่วยเหลือสังคม โดยมีใบเสร็จการบริจาคอย่างโปร่งใสให้)

ซึ่งกิจกรรมที่จัดขึ้นทั้ง 4 อาทิตย์ ประกอบด้วย

Workshop 1 – ฟังใจด้วยใจกรุณา จัดโดย ชุมชน ก.กรุณา

  • วันเสาร์ที่ 26 มิ.ย. 64 : เวลา 14.00 – 15.45 น. (เปิดรับสมัครวันเสาร์ที่ 19 มิ.ย. 64)

Workshop 2 – พินัยกรรมความทรงจำ จัดโดย MEAT

  • วันเสาร์ที่ 3 ก.ค. 64 : เวลา 20.00 – 22.00 น. (เปิดรับสมัครวันที่ 26 มิ.ย. 64)

Workshop 3 – Happiness Compound สูตรผสมความสุข จัดโดย GrandHeart

  • วันอาทิตย์ที่ 11 ก.ค. 64 : เวลา 09.00 – 12.00 น. (เปิดรับสมัครวันอาทิตย์ที่ 4 ก.ค. 64)

Workshop 4 – Move On เป็นวงเกลียว จัดโดย Understand : ห้องนั่งเล่นของหัวใจ

  • วันอาทิตย์ที่ 18 ก.ค. 64 : เวลา 13.00 – 16.00 น. (เปิดรับสมัครวันอาทิตย์ที่ 11 ก.ค. 64)

ซึ่งกิจกรรมนี้ จัดทำขึ้นโดยเล็งเห็นความสำคัญของการเยียวยาจิตใจผู้คนผ่านการแบ่งปันเรื่องราวที่ติดค้างอยู่ในความทรงจำ และมุ่งหวังให้เกิดการแบ่งปันแง่คิด รวมทั้งมุมมองที่อาจเป็นประโยชน์ต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมท่านอื่น ตลอดจนสามารถนำแง่คิดที่ได้แลกเปลี่ยนกันในเวิร์กช็อป กลับไปเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต

สอบถามรายละเอียดกิจกรรมเพิ่มเติมผ่านทาง Facebook: Carenation