มูลนิธิเครือข่ายพุทธิการิเริ่มงานปันกันอิ่มภายใต้โครงการฉลาดทำบุญราวกลางปี 2561 โดยมีแนวคิดให้การแบ่งปันอาหารเป็นช่องทางในการทำบุญรูปแบบใหม่ที่ง่ายและทำได้ในชีวิตประจำวัน ซึ่งระยะแรกมูลนิธิฯ ทดลองใช้วิธีการแบ่งปันในรูปแบบของคูปอง เป็นการให้และรับผ่านร้านค้าจำนวน 19 แห่ง โดยมูลนิธิฯ มิได้สนับสนุนเงินทุนให้ร้านค้าแต่อย่างใด

ล่าสุด “LINE OA ปันกันอิ่ม” คือความร่วมมือก้าวสำคัญ เพื่อขยายการแบ่งปันสู่โลกออนไลน์ โดยกำหนดการงานแถลงข่าวเปิดตัว “LINE OA ปันกันอิ่ม” ความร่วมมือก้าวสำคัญ ขยายการแบ่งปันสู่โลกออนไลน์ จะจัดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 26 มกราคม 2566 เวลา 13.00-15.30 น. ณ ลานภัตตศาลา หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ (สวนโมกข์กรุงเทพ)