เป็นคนบันเทิงที่อุทิศตนเป็นจิตอาสา ทุ่มเทแรงกายแรงใจในการทำงานช่วยเหลือผู้คนที่ได้รับผลกระทบจากโควิค19 เสมอมา สำหรับ “ได๋ – ไดอาน่า จงจินตนาการ” และ เซเลบริตี้คนดัง “แพรี่พาย-อมตา จิตตะเสนีย์” บิวตี้บล็อกเกอร์ ผู้ที่หันมาค้นพบความสุขจากธรรมชาติ พาตัวเองกลับไปเชื่อมโยงกับธรรมชาติจนได้พบกับความสุขที่แท้จริง ด้วยการมีแนวทางที่ชัดเจน ควรค่าแก่การเป็นต้นแบบที่ดี งานนี้จึงได้ถูกเทียบเชิญให้ไปร่วมพูดคุยแบ่งปันประสบการณ์แรงบันดาลใจต่างๆ ในงาน “ตลาดปัญญ์สุข” ที่จัดขึ้นโดย สสส. ร่วมกับ 16 ภาคีเครือข่ายสุขภาวะทางปัญญา

งานนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดพื้นที่เป็นสื่อกลางชวนคนในสังคมออกเดินทางค้นหาความสุข สัมผัสประสบการณ์ตรงค้นพบ “ความสุขในโลกอันผันผวน” ให้ได้เรียนรู้ เข้าใจ พร้อมเผชิญหน้ากับโลกที่เปลี่ยนแปลงได้อย่างเข้มแข็งและรู้เท่าทัน ผ่านกิจกรรมพิเศษมากมายที่ถูกออกแบบมาเพื่อการค้นพบความสุขและเยียวยาจิตใจ เติมรอยยิ้มให้ผู้เข้าร่วมงานโดยเฉพาะ

พร้อมกันนี้จึงได้เชิญ สาวได๋ และ แพรี่พาย มาร่วมเปิดใจ “คนปัญญ์สุข” เพื่อแบ่งปันประสบการณ์การค้นหาความสุขในโลกอันผันผวน ในแบบฉบับของ 2 คนดัง ซึ่ง “ได๋” เล่าถึงประสบการณ์ในการทำงานช่วยเหลือผู้ช่วยโควิดฯ ที่เจ้าตัวออกปากว่ายากและเหนื่อย เครียด ที่สุดในชีวิต แต่ผลที่ได้กลับทำให้ใจเป็นสุข พร้อมกับเล่าวิธีจัดการกับความเครียด ความทุกข์ต่างๆ ในแบบฉบับของตน

ทางด้าน “แพรี่พาย” ก็เล่าถึงจุดเริ่มต้นในการออกเดินทางไปค้นพบความสุขจากธรรมชาติ การมีชีวิตที่เรียบง่าย ทำให้ค้นพบความสุขที่แท้จริง

อีกทั้งงานในงานดังกล่าวยังมีการเปิดตัวหนังสือ “ปัญญาความสุข” ในโลกอันผันผวน (Spiritual Health for Resilient Society) ที่จัดทำขึ้นในโอกาสที่ สสส. ได้ขับเคลื่อนงานสุขภาวะทางปัญญาร่วมกับภาคีเครือข่าย 12 องค์กร ได้แก่ มูลนิธิเครือข่ายพุทธิกา, Peaceful Death, ศูนย์จิตตปัญญา มหาวิทยาลัยมหิดล, หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปัญโญ, ธนาคารจิตอาสา, ชูใจ กะ กัลยาณมิตร, มูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม, คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย, ชีวามิตร, มูลนิธิสหธรรมิกชน และ Free Spirit Thailand