เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2565 ที่ผ่านมา นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด และประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ เป็นประธานร่วมกับ รองผู้ว่าฯ วรวิทย์ ชัยสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย คุณอัญชลี กัลป์มาพิจิตร รองนายกเหล่ากาชาด จังหวัดเชียงใหม่ นายชลิต ทิพย์คำ นายอำเภอแม่ออน และ ผศ.ดร. รุจิรา อุ่นเจริญ รักษาการคณบดีคณะวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกันเปิดเทศกาลลาบเมือง 65

อีกทั้งได้รับเกียรติจาก คุณศักย์ศรณ์ คัมภีรญาณนนท์ รองประธานกรรมการบริหารบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด และประธานเจ้าหน้าบริหารฝ่ายปฏิบัติการ ร่วมเป็นคณะกรรมการตัดสิน การประกวดเทพี-เทพบุตร ลาบเมือง 65 จัดโดยชมรมรมสื่อมวลชนอาวุโสจังหวัด ณ อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว

งานลาบเมือง ปี 65 เป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมวัฒนธรรมประเพณีการประกอบอาหารพื้นเมือง (ลาบ) การแต่งกายพื้นเมือง และการอู้กำเมือง ซึ่งจัดขึ้นเป็นเวลา 2 วัน โดยครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 1 เมษายน เป็นการกล่าวเปิดงานพิธีเทศกาลลาบเมือง ประจำปี 2565 ภายในงานมีการแต่งกายพื้นเมืองและมีการเดิน fashion show สไตล์ล้านนาที่มีความสวยงามและเป็นเอกลักษณ์ของชาวเหนือ พร้อมทั้งคัดเลือกผู้เข้ารอบ 20 คน เทพี-เทพบุตร ลาบเมือง

สำหรับวันที่ 2 เมษายน เป็นกิจกรรมการแข่งขันทำลาบเมือง และการประกวดเทพี-เทพบุตร รอบชิงชนะเลิศ โดยบรรยากาศภายในงานมีทั้งคนไทยและชาวต่างชาติ เต็มไปด้วยความสนุกสนาน รื่นเริง อีกทั้งยังได้เห็นลีลาพลิ้วๆ ของผู้เข้าแข่งขันทำลาบและการแสดงฟ้อนรำ ร้องเพลง ภายในงาน โดยการประกวดแบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท คือ แข่งขันประกอบการปรุงลาบ การแข่งขันลาบเนียน และประกวดจัดผักกับลาบสวยงาม มีทีมส่งเข้าประกวดรวมทั้งสิ้น 31 ทีม
ผลการแข่งขันลาบเมือง ทีมชนะเลิศ คือ ทีม อบต.แม่สา อำเภอแม่ริม รองชนะเลิศอันดับ 1 ทีมปกครองอำเภอแม่ออน รองชนะเลิศอันดับ 2 ทีมชมรมตำรวจบำนาญเชียงใหม่

รางวัลชมเชยมี 2 รางวัล ได้แก่ ทีมชมรมผู้บริหารท้องถิ่นอำเภอสารภี และทีมสำนักข่าววิหคนิวส์ออนไลน์ รางวัลลาบลีลา ได้แก่ ทีม LED และรางวัลจัดผักกับลาบ ได้แก่ ทีม โรงแรมคุ้มภูคำ

สำหรับการประกวดเทพี-เทพบุตร ลาบเมือง 65 รอบตัดสิน ผู้ที่ได้ตำแหน่งเทพี ได้แก่ น.ส.สุพรรษา กันนะ รองอันดับ 1 น.ส.นันท์นภัส สามะประดิษฐ์ รองอันดับ 2 น.ส.ฐิติชญา แข็งแรง รองอันดับ 3 น.ส.ภาวิณี วรรณทอง รองอันดับ 4 น.ส.กัญญารัตน์ สายสวาท รางวัลขวัญใจมหาชน น.ส.สุพรรษา กันนะ และรางวัลแต่งกายยอดเยี่ยม น.ส.ฐิติชญา แข็งแรง

ส่วนการประกวดเทพบุตรลาบเมือง ผู้ที่ได้ตำแหน่ง ได้แก่ นายปภังกร สกุลซ้ง รองอันดับ 1 นายธีระศักดิ์ แก้วยอดดี รองอันดับ 2 นายพัคสวัฐ บันลือทรัพย์ รองอันดับ 3 นายกฤตวยา สินธุ รองอันดับ 4 นายธัรภัทร จุมภูวัน รางวัลขวัญใจมหาชน นายอนิวัตติ์ ฟ้าเฟื่องวิทยากุล ควบรางวัลแต่งกายงาม

#เมืองเศรษฐกิจพอเพียง #SkyMed #SkyCrop #SkyHerb #SkyTime #คณะปวงชน #คัมภีร์ #คัมภีรญาณนนท์ #ลาบ