นวลพรรณ ล่ำซำ CEO บมจ. เมืองไทยประกันภัย – เตรียมส่งความสุข มอบของขวัญส่งท้ายปีให้กับลูกค้า และพันธมิตร ด้วยการปิดโขนรอบพิเศษ เรื่องรามเกียรติ์ “ตอนสะกดทัพ” ศิลปะการแสดงอันทรงคุณค่าของไทย แทนคำขอบคุณสำหรับความไว้วางใจที่มีให้เมืองไทยประกันภัยดูแลเสมอมา ในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 ณ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ