ช่วงเวลา 2 ปีที่เกิด COVID – 19 ชื่อของ “นายแพทย์บุญ วนาสิน” หรือ “หมอบุญ” ประธานกรรมการ บริษัท ธนบุรี เฮลท์แคร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ THG เป็นชื่อที่ถูกกล่าวขานกันมากที่สุด เพราะวิสัยทัศน์ “หมอบุญ” ที่จะทำให้คนไทยได้รับวัคซีนคุณภาพที่สามารถช่วยป้องกัน COVID – 19 และลดอัตราการเสียชีวิตได้เร็วและมากที่สุด

เพราะมองเห็นว่า สถานการณ์ของ COVID – 19 คงไม่สามารถยุติลงได้อย่างง่ายดาย ดังนั้นตั้งแต่ปี 2563 ซึ่งโรคเริ่มระบาดในประเทศจีน THG ได้ทำการสั่งซื้อเครื่องมือแพทย์ โดยเฉพาะเครื่องช่วยหายใจ เครื่องป้องกัน เวชภัณฑ์ และแผนสร้างโรงพยาบาลสนามเพื่อเตรียมพร้อมกับการรับมือสถานการณ์การแพร่ระบาด THG เห็นความสำคัญกับวัคซีน และสั่งจองวัคซีนรายแรก ๆ ตั้งแต่ ต้นปี 2563 จนทำให้ชื่อของ “หมอบุญ” ปรากฏอยู่หน้าสื่อและโลกโซเชี่ยลในทุกแฮชแท็กที่เกี่ยวกับวัคซีน COVID-19

ไม่เพียงแต่มองเห็นความสำคัญของประชากรไทยที่ต้องได้รับวัคซีนที่ดีมีคุณภาพเท่านั้น แต่ยังมองเห็นความสำคัญของประชากรประเทศเพื่อนบ้าน และเข้าใจถึงปัญหาของแต่ละประเทศเป็นอย่างดี โดยเฉพาะสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และราชอาณาจักรกัมพูชา ซึ่งมีแรงงานเข้ามาทำงานไทยนับล้านคน THG จึงได้เข้าช่วยเหลือประชาชนของประเทศเพื่อนบ้านที่เข้ามาอย่างผิดกฎหมายโดยร่วมมือกับกรุงเทพมหานครและบริษัทต่างๆ

รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดย ฯพณฯ แสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้จัดงานมอบเครื่องประกาศเกียรติยศแก่ผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่รัฐบาล และประชาชน สปป.ลาว หรือ”“ระดับประกาศเกียรติคุณสูงสุด” โดย “นายแพทย์บุญ วนาสิน” ประธานกรรมการโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง คือคนไทยที่ทำคุณประโยชน์ให้แก่รัฐบาลและประชาชนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้านความร่วมมือในการจัดส่งบุคลากรทางการแพทย์ในสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 อย่างต่อเนื่อง โดยให้ความร่วมมือรัฐบาล สปป.ลาว ในการจัดส่งบุคลากรทางการแพทย์ช่วยฉีดวัคซีน COVID-19 ให้กับพลเมือง สปป.ลาว หวังช่วยยับยั้งสถานการณ์แพร่ระบาดให้คลี่คลาย และลดการเสียชีวิตจาก COVID-19 ของประชากรลาว

ทีมบุคลากรทางการแพทย์จากโรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง เข้าร่วมโครงการจิตอาสารักษา COVID – 19 เพื่อมิตรภาพลาว – ไทย 70 ปีของสถานเอกอัครราชฑูต สปป.ลาว ประจำประเทศไทย ในการดูแลรักษาคนไข้ COVID – 19 ใน สปป.ลาว ที่พักรักษาตัวแบบ Home Isolation ตลอดจนจัดทีมบุคลากรทางการแพทย์ ดูแลพลเมืองลาว และครอบครัวที่อยู่อาศัยในประเทศไทยกว่า 300 ครอบครัว ซึ่งติดเชื้อ COVID – 19 และรักษาตัวที่บ้านแบบ Home Isolation รางวัลอันทรงเกียรตินี้เป็นเครื่องสะท้อนได้เป็นอย่างดีว่า “หมอบุญ” คือ ผู้ให้ความร่วมมืออย่างดีในด้านการดูแลและช่วยฉีดวัคซีนให้กับประชาชน สปป.ลาว ทั้งที่อยู่ในประเทศไทยและ สปป.ลาว

สปป.ลาว เป็นประเทศที่มีการบริหารจัดการ Covid 19 ดีที่สุดในอาเซียน ทั้งอุบัติการณ์การเกิดโรคและการเสียชีวิตจาก Covid 19 ทั้งที่เป็นประเทศที่มีรายได้น้อยที่สุดในอาเซียน โดยเป็นประเทศแรกๆ ที่ในอาเซียนที่มีวัคซีนที่มีคุณภาพฉีดให้กับประชาชน สปป.ลาว ทุกคนที่มีความประสงค์จะฉีดวัคซีน และเป็นประเทศแรกที่สร้างโรงงานผลิต Molnupiravir เมื่อเดือนธันวาคม 2564 จากความร่วมมือจากองค์การอนามัยโลก