วันนี้ (2 ธ.ค. 64) เวลา 13.45 น. นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) และนายชัยวัฒน์ โควาวิสาสารัช ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ร่วมเป็นประธานและสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือว่าด้วยการเสริมสร้างสวัสดิการให้กับอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) ระหว่างกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กับ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไมโครออยล์แอนด์รีเทล จำกัด โดยมี นายอนุกูล ปีดแก้ว อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ นายวิบูลย์ วงสกุล รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และนายสกล สัจวเดว กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมโครออยล์แอนด์รีเทล จำกัด ร่วมลงนาม ณ ห้องประชุมใบไม้ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)

นางพัชรี กล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ (พส.) มีนโยบายส่งเสริมสวัสดิการให้กับ อพม. ด้วยการเข้าร่วมโครงการ “นวัตกรรมตู้น้ำมันชุมชนเพื่อความยั่งยืน” ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไมโครออยล์แอนด์รีเทล จำกัด ซึ่งได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 5 จังหวัดในพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก นครปฐม ราชบุรี สมุทรสาคร และสุพรรณบุรี เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ อพม. ที่มีความสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการฯ จัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมในการติดตั้งตู้เติมน้ำมันระบบดิจิทัล (ตู้กระทิง) 1,000 แห่งทั่วประเทศ ภายในปี 2565 เป็นการนำนวัตกรรมเข้าสู่ชุมชนที่ห่างไกลสถานีบริการน้ำมัน ทำให้ชุมชนสามารถเข้าถึงน้ำมันที่มีคุณภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงเทคโนโลยีอื่นๆ เช่น การเติมเงินมือถือ และการจ่ายบิลค่าน้ำ – ไฟฟ้า เป็นต้น โดย อพม. ที่เข้าร่วมโครงการนี้จะได้รับสวัสดิการเป็นส่วนแบ่งรายได้และสิทธิพิเศษจากการเติมน้ำมันด้วยตู้เติมน้ำมันระบบดิจิทัลตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว

นางพัชรี กล่าวเพิ่มเติมว่า บันทึกข้อตกลงความร่วมมือครั้งนี้ นับเป็นการเสริมสร้างสวัสดิการให้กับ อพม. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น จากการทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ มีความประพฤติดี และเสียสละเพื่อสังคม ร่วมกันสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชน ทั้งนี้ กระทรวง พม. ขอขอบคุณ บริษัท บางจาก คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัท ไมโครออยล์แอนด์รีเทล จำกัด ที่เข้ามาร่วมมือกันเสริมสร้างสวัสดิการให้กับ อพม. ซึ่งความร่วมมือครั้งนี้ จะส่งผลดีต่อชุมชนที่ก่อให้เกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนอย่างยั่งยืนในชุมชนพื้นที่ห่างไกล ตามเจตนารมณ์ของทั้งสามฝ่ายต่อไป

นายชัยวัฒน์ โควาวิสารัช กล่าวว่า ในฐานะผู้นำการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานที่มุ่งเน้นพัฒนานวัตกรรมสีเขียวเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม บางจากฯ รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ตู้เติมน้ำมันอัจฉริยะระบบดิจิทัล “ตู้กระทิง” จะได้มีบทบาทสำคัญในการเสริมสร้างความมั่นคงทางด้านพลังงานให้กับประเทศ ช่วยส่งเสริมโอกาสในการเข้าถึงพลังงานที่มีคุณภาพและได้มาตรฐาน และต่อยอดขยายไปสู่บริการอื่น ๆ นอกเหนือจากบริการด้านน้ำมันในอนาคต เพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนในท้องถิ่นได้อย่างรอบด้าน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญเพื่อการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจระดับท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมสวัสดิการให้แก่ อพม. โดยอาศัยความก้าวหน้าของเทคโนโลยีดิจิทัลและการประสานความร่วมมืออันดีระหว่างภาครัฐและเอกชน

นายสกล สัจเดว กล่าวว่า บริษัทมีความยินดีที่ได้ร่วมกับบริษัท บางจากฯ และบริษัท โทเทิล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น พัฒนานวัตกรรมตู้น้ำมันอัจฉริยะและนำพานวัตกรรมนี้สู่ชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกให้ได้รับบริการที่ครอบคลุมความต้องการในชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการเติมน้ำมันที่มีคุณภาพและการเติมเงินชำระบิลและบริการอีกมากมายได้ที่ตู้นี้ตลอด 24 ชม. และขอขอบคุณ กระทรวง พม. ที่ร่วมเล็งเห็นถึงคุณค่าของโครงการนี้ด้วยการนำตู้กระทิงไปติดตั้งและนำส่วนแบ่งรายได้มอบให้กับ อพม. เพื่อเป็นขวัญกำลังใจที่เสียสละเพื่อสังคมตลอดมา โดยทาง Micro OR จะมุ่งมั่นพัฒนานวัตกรรมดี ๆ ออกมาเพื่อประโยชน์ของสังคมและส่งเสริมให้มีธุรกิจเริ่มต้นในชุมชน หรือ Micro Startup ในระดับชุมชนเพื่อความเข้มแข็งของชุมชนและเกิดเศรษฐกิจหมุนเวียนในชุมชนต่อไป