นายวาริท ไชยกิจ (ที่ 3 จากขวา) กรรมการผู้จัดการ บริษัท ครีเอทีฟ พลาซ่า จำกัด นำทีมพนักงานในองค์กรร่วมส่งมอบทุนการศึกษาจำนวน 3 ทุน ทุนละ 30,000 ให้กับนักศึกษาในชั้นปีที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการงานนิทรรศการและงานอีเวนท์) มหาวิทยาลัยศิลปากร ภายใต้กิจกรรม “ครอบครัวครีเอทีฟ ปันความสุขสู่สังคม” เพื่อสนับสนุนการบ่มเพาะบุคลากรที่มีคุณภาพออกสู่สังคมต่อไป

โดยมี ผศ.ดร.จิตพนธ์ ชุมเกตุ (ที่ 3 จากซ้าย) รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมให้การต้อนรับ ณ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อเร็ว ๆ นี้