นาวาอากาศเอก (พิเศษ) คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด, ประธานคณะปวงชนชาวไทย เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และประธานฝ่ายฆราวาส สภาประชาชนแห่งชาติ พร้อมด้วย พล.ต.ม.ร.ว.วัยวัฒน์ จักรพันธุ์ ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ฯ ร่วมเป็นประธานเปิดสัมมนาใหญ่ผู้นำธรรมาธิปไตย 77 จังหวัด เพื่อความมั่นคงชาติ พุทธศาสนา พระมหากษัตริย์ จะต้องกลับมาถูกต้องยิ่งใหญ่ดังเดิม ณ อาคารบริษัท เมืองเศรษฐกิจพอเพียง จำกัด ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร

ซึ่งได้รับเกียรติจากพระอาจารย์ปริญญาโณ ภิกขุมหาเถระ ดร. เป็นพระวิทยากร บรรยากาศภายในงานได้รับความสนใจจากพระภิกษุ ภิกษุณี แม่ชี และพี่น้องประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมกันอย่างคับคั่ง

#SkyMed #SkyCrop #SkyHerb #SkyTime #เมืองเศรษฐกิจพอเพียง #คัมภีร์ #คัมภีรญาณนนท์ #สภาประชาชน #คณะราษฎร์ #ธรรมาธิปไตย #การเมือง #ประชาธิปไตย #คณะปวงชน #ธรรมาธิปไตย #สร้างบ้านแปลงเมือง