ประกาศผลสุดยอดสตาร์ทอัพลีค ภาคกลางและตะวันออก สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เปิดเวทีใหญ่ระดับประเทศ STARTUP THAILAND LEAGUE ปีที่ 6 เฟ้นหาสุดยอดสตาร์ทอัพระดับมหาวิทยาลัยทั่วไทย ปีนี้เปิดรอบคัดเลือกใน 4 ภูมิภาค ภาคเหนือที่เชียงใหม่ ภาคอีสานที่อุบลราชธานี ภาคใต้ที่สงขลา และภาคกลาง-ตะวันออกที่กรุงเทพฯ พร้อมประกาศผลสุดยอดสตาร์ทอัพลีกภาคกลาง-ตะวันออก โดยมี ดร. กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม NIA และคุณชาลิณี คันธวณิช ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจลูกค้า SMEs Startup ธนาคารออมสิน เป็นผู้มอบรางวัล ก่อนเตรียมนำแชมป์ทุกภูมิภาคลุยแข่งต่อระดับประเทศและเปิดโอกาสให้ 100 ทีมทั่วประเทศได้โชว์ผลงานแก่นักลงทุนและผู้สนใจในงาน Demo Day เดือนสิงหาคมนี้

ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการ ด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA กล่าวว่า โครงการ STARTUP THAILAND LEAGUE เกิดขึ้นตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการปรับโครงสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยมุ่งเน้นการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้น หรือ STARTUP ให้เป็นนักรบใหม่ทางเศรษฐกิจ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนประเทศ โดยมอบหมายให้กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก ในการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นหรือ STARTUP เพื่อพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคการศึกษา ในการสร้างความตระหนักและการรับรู้จิตวิญญาณความเป็นผู้ประกอบการ สู่กระบวนการบ่มเพาะและการพัฒนาผู้ประกอบการ ตลอดจนการเร่งรัดธุรกิจสู่ตลาดสากล

NIA ได้จัดงาน STARTUP THAILAND LEAGUE 2022 เป็นปีที่ 6 เพื่อเป็นเวทีแห่งโอกาสให้นิสิต/นักศึกษาที่มีไอเดียนวัตกรรม มีความคิดสร้างสรรค์ ในการพัฒนาธุรกิจแบบใหม่เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคและสังคม และผลักดันให้เกิด STARTUP รุ่นใหม่มากขึ้น ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา NIA ได้พัฒนาระบบนิเวศวิสาหกิจเริ่มต้นภายในมหาวิทยาลัย จากปี 2560 ที่เริ่มโครงการมีมหาวิทยาลัยเข้าร่วมเพียง 28 แห่ง แต่ปัจจุบันมีมหาวิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการ 48 แห่งทั้งภาครัฐและเอกชน

ดร.กริชผกา กล่าวต่อว่า ปีนี้ NIA ได้เดินสายเปิดเวทีการแข่งขันเวทีแรกที่ภาคเหนือ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ ตามต่อด้วยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี ส่งไม้ต่อไปยังภาคใต้ ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ จ.สงขลา และปิดท้ายที่ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ อาคาร KX (Knowledge Exchange) จ.กรุงเทพมหานคร โดยปีนี้มีมหาวิทยาลัยเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 48 แห่งทั่วประเทศ

“วันนี้เป็นการแข่ง STARTUP THAILAND LEAGUE 2022 รอบภูมิภาคสนามสุดท้าย จัดที่กรุงเทพมหานคร มี 141 ทีมจาก 25 มหาวิทยาลัยเข้าแข่งขัน และทาง NIA ขอเป็นกำลังใจให้น้องๆ ทุกทีมในวันนี้ ประสบความสำเร็จได้รับรางวัลตามที่ตั้งใจไว้ เราเชื่อมั่นว่าการผลักดันให้เกิด STARTUP หน้าใหม่ จะเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมของประเทศให้เติบโต และสร้างรายได้ให้กับประเทศต่อไป นับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะแสดงให้โลกได้เห็นว่า STARTUP หน้าใหม่ของไทยพร้อมแล้วที่จะเจิดจรัสบนเวที STARTUP โลก”

จากการเฟ้นหาสุดยอด STARTUP หน้าใหม่ นำเสนอแผนงานธุรกิจในรอบสุดท้ายของภาคกลาง-ตะวันออก ทีมชนะเลิศรางวัลได้รับประกาศเกียรติคุณจาก NIA และเงินรางวัลสนับสนุนโดยธนาคารออมสิน ได้แก่
ทีมชนะเลิศ ได้แก่ ทีม CARSUP จากมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณ์
รองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ได้แก่ ทีม Electron+ จากมหาวิทยาลัยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
รองชนะเลิศอันดับที่ 2 ได้แก่ ทีม Detox Din จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทั้ง 3 ทีมจะเป็นตัวแทนสตาร์ทอัพภาคกลางและภาคตะวันออก เข้าร่วมชิงแชมป์สุดยอด STARTUP THAILAND LEAGUE 2022 ระดับประเทศ ซึ่งจะจัดในเดือนสิงหาคมนี้

นอกจากนี้ NIA ยังได้คัดเลือก 100 ทีมจากทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้น้องๆ แสดงผลิตภัณฑ์หรือบริการแก่นักลงทุนและผู้ที่สนใจภายในงาน Demo Day 2022 ที่จะเกิดขึ้นช่วงเดือนสิงหาคมนี้เช่นกัน โดยทางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้ให้เงินสนับสนุนแก่ 100 ทีม ๆ ละ 25,000 บาท รวมเงินสนับสนุน 2,500,000 บาท เพื่อนำไปจัดทำต้นแบบของผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Prototype) ต่อไป